East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - August 2004 - Nr. 58

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
Forside
East News Center
Erhvervskontakt
Info Center
Job Center
Russian Info

Søgning
East-X-Net
Portal Map

Brugergruppe
Tilmelding

Øst Magasinet
Arkivet
Vores mål

Bruger info

Bruger info
Reklame infoCopyright


Kontakt
Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Mange østarbejdere kommer til Danmark
:: Falske sedler i omløb
:: Kraftig vækst i svineeksport til Østeuropa 
:: Riga Food Fair
:: Dansk eksport til Rusland skal undersøges
:: Mange dødsulykker i den russiske hær
:: Dronning Dagmar overføres i 2006
:: Fokus på Kroatien
:: Kroatien vil færdiggøre privatiseringsprocessen
:: Udvidelse af plantager i Kroatien

2. Opinion

:: Olieselskabet Jukos tæt på konkurs  
af journalist Tina Altenburg

3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Privat abonnement: gratis.
Tilmeld her! 
*Firma abonnement: kr. 100,00 excl. moms. pr. år
(kr. 125,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


  1. Artikler

Mange østarbejdere kommer til Danmark
af Øst Magasinet

Siden optagelsen d. 1 maj 2005 har ca. 2000 østeurpærere søgt om arbejdstilladelse i Danmark. Især polakker, litauere og letter kommer for at udføre landbrugsarbejde samt plukning af bær. Tallet er overraskende, da forskere havde vurderet en samlet tilstrømning på ca. 3500 om året. Omkring 1000 ansøgniner er færdigbehandlet og kun 6 ansøgere har fået afslag. Tre ud af fire gives til landbrug og gartnerier. En vigtig betingelse for godkendelse er at jobbet skal være under overenskomsligenengde vilkår. Dette blev aftalt i den såkaldte østaftale mellem regeringen og Socialdemokratiet i starten af 2004.


Falske sedler i omløb
af Øst Magasinet

Ifølge Jyllands Posten, så søger politiet i Danmark og flere europæiske lande leder i øjeblikket efter en regulær pengefabrik i Østeuropa. Der er pt. i Danmark indsamlet ca. 800 falske  hundredkronesedler, som stammer fra en professionel falskmøntnerfabrik. De falske sedler er af usædvanlig god kvalitet, så selv bank ansatte har svært ved at spotte dem. De bedste forfalskninger set i Danmark, og helt bestemt fabrikeret af grafiske specilister. Hologrammet er kopieret som det skal, ligeledes vandmærke - som dog er svagere end på ægte sedler. Men der mangler en af de to sikkerhedsstrenge, som forefindes på ægte sedler. Først i bankernes centrale hovedkasse findes de falske sedler. »Vi mener, at pengene stammer fra Østeuropa, og der er tale om særdeles godt lavede sedler. Det blev opdaget i maj, og siden har vi fået mange henvendelser. Alene i København er der opdaget 700 falske sedler,« udtaler kriminalinspektør Peter Forstrøm, leder af bedrageriafdelingen ved Københavns Politi til Jyllands Posten. 


Kraftig vækst i svineeksport til Østeuropa 
af Øst Magasinet

EU udvidelsen har medført en kraftig efterspørgsel efter dansk svinekød. Især Polen, det vigtigste østeuropæiske marked for danske eksportslagterier, forventes en fordobling af eksporten af svinekød, især pølser har interesse. Den store interesse bekræftes af landets største slagteri Danish Crown. Ligeledes landets næststørste Tican, får mange henvendelser. Eksporten af svinekød til Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Estland, letland, Litauen og Slovenien udgjorde i 2003 45.000 ton.


Riga Food Fair
af Danmarks Eksportråd

For femte år i træk arrangerer den danske ambassade en dansk fællesstand på Riga Food messen, som er den største og vigtigste i Baltikum for fødevarer og fødevareindustrien. Riga Food afholdes 8-11.september 2004 og er en rigtig god mulighed for danske fødevareeksportører og udstyrsleverandører, der enten har eller ønsker at starte eksport til Baltikum. Riga Food er en baltisk fødevaremesse, der sidste år havde mere end 30.000 besøgende og 550 deltagere fra 27 lande. Det baltiske marked er yderst interessant for danske eksportører. Der er en høj vækst i de baltiske lande (5,1-9,0% i 2003) og en stigende købekraft. Disse tendenser forventes at fortsætte i 2004. Dagligvarehandelen udvikles kraftigt i øjeblikket og giver mulighed for afsætning af flere danske produkter. Danske produkter har tillige et godt ry i Baltikum og er kendt for god kvalitet.


Dansk eksport til Rusland skal undersøges
af Danmarks Eksportråd

Er danske virksomheder ikke gode nok til at komme ind på det store russiske eksportmarked? Det skal en ny undersøgelse med Danmarks Eksportråd som tovholder, nu kaste lys over.
Sidste år nåede dansk eksport til Rusland en værdi på knap 6 mia.kr, og landet er et af de mest lovende vækstmarkeder for dansk eksport. Men Rusland er også et marked præget af usikkerhed for danske eksportører. Usikkerheden vedrører både de russiske myndigheders adfærd og lokale markedsaktører.
Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet vil nu sammen med erhvervsorganisationerne og i direkte dialog med danske virksomheder gennemgå den danske Rusland-eksport : Klarer danske virksomheder sig som forventet, eller møder de særlige forhindringer og barrierer i Rusland, som andre landes virksomheder ikke møder? Startskuddet til den systematiske undersøgelse lød på "Murbrækkerudvalgs" møde den 24. juni. Murbrækkerudvalget har eksisteret siden 2002 og har som hovedopgave at identificere og formulere specifikke fremadrettede danske erhvervsinteresser med hensyn til markedsåbning i internationale handelsforhandlinger. Blandt deltagerne i udvalget er Landbrugsraadet, Dansk Industri, Handelskammeret, Håndværksrådet, Dansk Handel & Service, repræsentanter fra byggeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. ECON Analyse har for Danmarks Eksportråd foretaget en statistisk kortlægning af handelsmønstre på vareområdet for Danmark og Rusland og af den danske afsætning af serviceydelser i sammenligning med andre landes serviceafsætning. Denne rapport udgør grundlaget for Danmarks Eksportråds dialog med Murbrækkerudvalget. Rusland og EU har netop indgået en bilateral aftale om russisk WTO-medlemskab, og dermed er Rusland kommet et væsentligt skridt nærmere WTO-medlemskab. Det er håbet, at Rusland kan optages som WTO-medlem senest i 2006. Det russiske markeds betydning for Danmark vil derfor øges i de kommende år.


Mange dødsulykker i den russiske hær
af Øst Magasinet

180 tjenestegørende soldater døde ved uheld i den russiske hær i de første fem måneders af året. Dette tal udgør ikke dødsfald i militære aktioner, som f.eks. i Tjetjenien.
Der er tale om trafikuheld, forbrydelser og selvmord. Især selvmordsraten i det russiske forsvar har fortløbende været et stort problem, som er kendt for en hård intern behandling af nye rekrutter. Præsident Putin har længe arbejdet på en reform af det russiske militær. Reformerne kommer dog kun langsomt. Planen er at den russiske hær skal overgå til at blive en total professionel hær uden værnepligt. Disse reformer har dog mødt stor modstand hos det russiske militær, som frygter som afskedigelsesrunder.  


Dronning Dagmar overføres i 2006
af Øst Magasinet

Enkekejserinde Dagmar's kiste bliver overflyttet til Peter-Paul Katedralen i Slt. Petersborg i år 2006. Efter flere afbrudte forhandlinger ligger der nu en plan for overførsel af kisten til Rusland. Denne udskydelsen giver mulighed for at besøge Enkekejserinde Dagmar's krypt i Roskilde Domkirke. Den vil nemlig i perioden blive åbnet for offentligheden, så der er en mulighed for at se både kisten og krypten. Forhandlingerne gik for alvor i stå, da præsident Vladimir Putin i 2002 aflyste et besøg i Danmark. Det skete i protest mod, at Danmark tillod en tjetjensk verdenskongres. Ligeledes at Danmark efterfølgende ikke ville udlevere tjetjenske terror-mistænkte Akhmed Zakajev.


Fokus på Kroatien
af Danmarks Eksportråd

Efterhånden som EU udvider sine grænser, bliver investeringsmulighederne i de nye EU lande mindre. Den Europæiske lovgivning indenfor direkte udenlandske investeringer sætter begrænsinger for udenlandske investorer. Mange markedssegmenter vil blive mættet, og de mest attraktive statsselskaber er solgt fra. Altsammen er det med til at begrænse inflowet af udenlandske investeringer, hvilket i mange ny EU lande forventes at falde markant i løbet af 2004.
I slutningen af 2003 blev en konference afholdt i Dubrovnik, og bl.a. Kroatien blev fremhævet af investorer, som søgte efter nye investeringsmuligheder. Kroatien blev fremhævet som en af de regioner, som kan forvente ”2. bølge” af udenlandske investeringer. Privatiseringen er sat i højt gear i Kroatien, hvilket er understreget af en stigning i udenlandske investeringer på 35% i 2003, til ialt USD 1.8 mia.
Er optimismen omkring Kroatien for tidlig? For 7-8 år siden blev Balkan også fremhævet som det nye investeringsområde i Europa, kun fulgt op af isolation og økonomisk stagnation. Der blev ligeledes talt om ”Balkan tigerne”, som man i en periode kaldte landene i regionen, i forventning om hurtig genrejsning og deraf følgende stærk økonomisk vækst efter Dayton aftalen i 1995 om Bosnien. Disse forhåbninger blev hurtigt manet i jorden efter præsident Tudjman kom til magten i Kroatien og ledte landet i isolation og ressecion. Samtidig var det meste af Balkan endnu en gang på randen af kaos.
Den kroatiske udvikling i de seneste tre år har været bemærkelsesværdig, men der er stadig stort potentiale for udenlandske investeringer, ikke mindst i forbindelse med den fortatte privatiseringsproces. Kroatien er i dag, set bort fra Slovenien, det mest veludviklede land i det tidligere Jugoslavien, både politisk og økonomisk. Levestandarden i landet er således fuld på højde med mange af de nye EU lande, og kombineret med relativt lave lønninger og ingen direkte EU restriktioner i forbindelse med udenlandske investeringer, gør det Kroatien til et attraktivt marked for investeringer.
Med større fokus på frihandel med nabolandene Serbien og Bosnien, samt fremtidige vækstudsigter i disse lande, kan Kroatien, grundet de kulturelle og historiske ligheder, tjene som spydspids til Balkan.


Kroatien vil færdiggøre privatiseringsprocessen
af Danmarks Eksportråd

Kroatien vil sætte fart på privatiseringen, så processen kan være færdiggjort indenfor to år, siger vice-minister Andrije Hebrang. ”Vores opgave og målsætning relateret til indtrædelsen i EU er at gennemføre privatisering af de virksomheder, som staten har andel i. På nuværende tidspunkt har staten ejerskab i over 1300 virksomheder, hvilket absolut ikke opfylder EU kravene”, udtalte Andrije Hebrang. Staten har majoritetsposten i 135 virksomheder, mindre end 50% ejerskab i 144 virksomheder, og mindre end 25% ejerskab i 823 virksomheder. Ifølge privatiseringsplanen skal Privatiseringsfonden sætte 5 af statens poster til salg om måneden. ”Med denne hastighed kan vi færdiggøre processen indenfor 2 år” hævder Andrije Hebrang. Privatiseringsprocessen har været langsom i de forgangne år, og har ofte været meget konfliktpræget på grund af modstridende økonomiske og politiske interesser i den tidligere venstreorienterede koalitionsregering. Investeringer gennem privatiseringer hårdt tiltrængt, specielt i turist sektoren. Ikke desto mindre er kun 17 hoteller blevet privatiseret siden 2000, og der er stadig 145 hotelvirksomheder tilbage i porteføljen. Kroatien håber på at blive godkendt som officiel EU ansøgningsland, og derefter blive optaget i EU sammen med Rumænien og Bulgarien i 2007.


Udvidelse af plantager i Kroatien
af Danmarks Eksportråd

Landbrugsministeriet har, baseret på et regeringsforslag fra januar 2004, udarbejdet et forslag om ekspandering af produktionsarealet for frugt, oliven og vin.
Arealerne vil blive udvidet med ialt 35.500 hektar fordelt således:
  • 13.000 hektar vin
  • 15.000 hektar frugtplantager
  •   5.500 hektar oliventræer

Det forventes at investeringen vil være i størrelsesordnen 7-8 mia. kr., og skabe ca. 10.000 nye jobs.
Det ser ud som om regeringen har lyttet til den ofte udtalte kritik om, at Kroatien ikke er i stand til at brødføde sig selv, hvilket vil blive et stort problem efter Kroatiens indtræden i EU, da de herefter ikke længere kan udvide arealerne til landbrugsproduktion, på grund af EU’s kvotepolitik.
En stor del af det frugt der sælges og forbruges i Kroatien importeres. Eksempelvis importeres 50% æbler, 70% ferskner og 80% pærer. Udover et utilstrækkeligt produktionsareal, som kun dækker ca. 50% af den indenlandske efterspørgsel, er produktionsmetoderne forældede og der er stor mangel på lagerfaciliteter.
En af målene med dette investering er at forøge de lokale produkters konkurrencedygtighed. De største problemer på nuværende tidspunkt er, at den enkelte producent har små arealer spredt over et stort område, samt at vandingssystemerne ikke er tilstrækkeligt effektive. Det indenlandske udbud af produktionsudstyr til plantagedrift samt procesudstyr til bearbejdning af frugt og vin er meget sparsomt, og der vil derfor være store muligheder for danske virksomheder i at levere dette udstyr.

Reklame:

Grafiske opgaver på dansk og slaviske sprog
Alex-DTP tilbyder lay out og fremstilling af grafisk materiale på dansk eller slaviske sprog til danske virksomheder i Østeuropa eller til firmaer med eksport til de østeuropæiske lande.

Overvejer De flytning, etablering og drift af virksomhed i Østeuropa - eller er Deres firma allerede flyttet?
Udnyt det Indre Markeds udvidelse i Øst - og undgå sprogbarrieren ved at drage fordel af Alex-DTP.

Virksomhedens indtjening gennem billigere produktion m.m. kan øges væsentligt ved flytning til det nære Østeuropa med sit lavere omkostningsniveau - det kan være afgørende for overlevelse på det danske hjemmemarked.

Sådan løser Alex-DTP sprogproblemerne
Alex-DTP forstår de slaviske sprog, også det kyrilliske alfabet. Derfor kan vi sikre en smidig og hurtig arbejdsgang uden misforståelser på tværs af sprogbarrierer, hvor intet er "russisk" for os. - Brochurer på tjekkisk i tæt samarbejde med den danske marketingafdeling - reklamer på polsk i forståelse med salgsafdelingen i Danmark - datablade på russisk udformet i samarbejde mellem den danske og den østeuropæiske afdeling - alt kan lade sig gøre.

Vi overtager en grafisk opgave fra A - Z: Samarbejde med danske og østeuropæiske medarbejdere og underleverandører, samarbejde med trykkeri, organisering af transport af tryksager - effektiv outsourcing. Den smidige sagsgang resulterer i billige grafiske løsninger.

Spar tid:
Effektivt samarbejde om grafiske løsninger på dansk/slaviske sprog
Spar penge: Ingen fejltagelser, fordi vi forstår sprogene
Styrk imaget: Korrekte tryksager uden "bøffer"

Opgaver
Vi fremstiller: Visitkort, annoncer, tilbudsmapper, labels, stillingsannoncer, personaleblade, personaletilbud, fotografering, datablade, musemåtter, indlæg til brochurer, nyhedsblade, dækkeservietter, Image-brochurer, julekort, klistermærker, kuverter, kalendere,
tekniske tegninger, reklamefotos, prislister, kataloger, direct mails og meget andet. Se mange eksempler på www.alex-dtp.dk

Kontakt
Alex-DTP,
Alex Sobocki, Parmagade 56 st.th., 2300 København S
Tlf.: 3255 4996, Mobil: 2235 9252,
web:
www.alex-dtp.dk e-mail: info@alex-dtp.dk

Olieselskabet Jukos tæt på konkurs
af Journalist Tina Altenburg

Skattesagen mod Ruslands næststørste olieselskab Jukos har bragt selskabet på fallittens rand. Sagen får meget opmærksomhed i internationale medier og har dermed endnu engang bragt Rusland i søgelyset. Det er helt berettiget. Sagen handler nemlig ikke kun om et enkelt selskab, men rejser også vigtige principielle spørgsmål. Der er bl.a. rejst tvivl om, hvorvidt ejendomsretten nu også gælder i Rusland. Investorer sætter deres investeringer på hold, fordi ingen mere kan vide sig sikker. Hvem står nu for tur, spørger alle om i øjeblikket.
Kernen i sagen er naturligvis myndighedernes krav om, at Jukos skal betale 3,4 mia. dollars i restskat for 2000. En lignende regning for 2001 er undervejs samtidig med, at myndighederne undersøger, om selskabet også skylder skat for 2002 og 2003. Den samlede skatteregning ventes at beløbe sig til mere end 10 mia. dollars.
Selskabets hovedaktionær Mikhail Khodorkovskij sidder fængslet anklaget for bedrageri og skatteunddragelse. For nylig er en anden vigtig aktionær i Jukos blevet fængslet anklaget for at stå bag flere mord. Jukos-sagen omfatter således mange forskellige anklager.

Har Jukos gjort noget ulovligt?
Den russiske skattelovgivning har indeholdt nogle smuthuller, som olieselskaberne har kunnet benytte sig af til at minimere deres skattebetaling. Olieselskaberne består af produktionsselskaber, der står for udvindingen af olien, og handelsselskaber, der sælger olien. Produktionsselskaberne har solgt olien til handelsselskaberne til langt under markedsprisen. Derefter har handelsselskabet solgt olien til markedspris, dvs. med et stort overskud. På den måde har olieselskaberne reduceret produktionsselskabernes indtægter. Det har altså primært været handelsselskaberne, der har betalt skat. Olieselskaberne har ofte placeret handelsselskaberne i særlige økonomiske zoner i Rusland, hvor selskabsskatten er ekstra lav. Sådanne zoner opretter man for at tiltrække nye investeringer – ikke for at minimere olieselskabernes skattebetaling. Men det har altså været et smuthul i skattelovgivningen.
Skattelovgivningen er uoverskuelig. Men det er helt sikkert, at alle olieselskaberne har benyttet sig af samme ovennævnte metode, og den har været fuldt lovlig. Imidlertid siger myndighederne nu, at det ikke var lovligt. Dvs. myndighederne omfortolker skattelovgivningen med tilbagevirkende kraft. Indtil nu er det dog kun Jukos, der er blevet rejst anklage mod.

Alle forslag fra Jukos fejet af banen
Jukos vil meget gerne betale den ekstra skatteregning. Problemet for Jukos er, at myndighederne har indefrosset alle selskabets aktiver. Selskabet kan altså ikke sælge aktiver fra.
Jukos er kommet med mange forskellige forslag til, hvordan selskabet gradvist kan betale skatteregningen. Jukos har bl.a. foreslået at betale regningen over tre år. Jukos har foreslået at sælge sine aktier i Sibneft, et andet russisk olieselskab. Senest har Jukos foreslået at sælge sin kontrollerende aktiepost i gasjoint venturet Rospan, som Jukos har oprettet sammen med britisk-russiske TNK-BP. TNK-BP har officielt sagt, at de gerne vil købe aktierne. Men myndighederne har bare ignoreret de mange forslag.
I stedet beslaglægger myndighederne de indtægter, som Jukos løbende får ind ved salg af olien. Dvs. at Jukos efterhånden ikke længere kan betale driftsomkostningerne. Derfor er Jukos ifølge egne oplysninger tæt på at gå konkurs.

Lille sejr til Jukos
Der er også en lille sejr til Jukos. Myndighederne meddelte i sidste måned, at de ville sælge Jukos' vigtigste produktionsenhed Juganskneftegaz, der står for 60 % af Jukos' samlede produktion. Man ville frasælge Juganskneftegaz til en pris, der ligger langt under markedsværdien. Det ville kun lige række til at betale skatteregningen. Da Juganskneftegaz står for så stor en del af selskabets produktion, vil et frasalg betyde, at der ikke er noget Jukos mere. Altså en konkurs.
Nu har en russisk voldgiftsdomstol lige afgjort, at frasalget af Juganskneftegaz vil være ulovligt. Dermed er katastrofen for Jukos afværget i denne omgang.

Kreml ønsker nationalisering
Mange analytikere vurderer, at Kreml i virkeligheden ønsker, at Jukos går konkurs, hvorefter et statsligt selskab kan overtage resterne. I virkeligheden ønsker Kreml en delvis nationalisering af olieindustrien for på den måde at få mere kontrol med olieressourcerne.
Privatiseringerne af olieindustrien blev gennemført i 1990'erne, da Boris Jeltsin var præsident. Dengang gennemførte man privatiseringerne lynhurtigt, fordi det russiske statsbudget havde brug for pengene. De nuværende magthavere i Kreml ser imidlertid anderledes på det. De opfatter sandsynligvis privatiseringerne af olieindustrien som en fejltagelse, og vil gerne ændre på fortidens fejltagelser.

Investorer tøver
Hele Jukos-sagen rejser tvivl om, hvorvidt den private ejendomsret gælder i Rusland. Det får mange investorer til at tøve med at foretage yderligere investeringer. Dermed kan Jukos-sagen hurtigt vise sig at blive et hårdt slag mod den russiske økonomi. Rusland har nemlig i høj grad brug for, at investorerne – både udenlandske og indenlandske – fortsætter med at investere i russisk erhvervsliv.


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. september 2004. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 950+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. 
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2004 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.

 
 
Modtag
Øst Magasinet
med mail:

Tilmelding

Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


 
Øst Magasinet:
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:

Vidste du at du kan kontakte East-X-Net's læsere? 
Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2004.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.