East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - Februar 2005 - Nr. 63

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: IKEA åbner varehuse i Ruslands regioner
:: Gamle lejligheder renoveres i Skt. Petersburg
:: Boom i salg af landbrugsmaskiner

:: Potentiale i kroatisk fødevareindustri
:: Kroatien mangler retsopgør
:: Fremgangen i byggeindustrien i Litauen fortsætter
:: Sakajev inviteret til Danmark
:: Gaver til Den Internationale rumstation
:: Vodka rørledning fundet
::
Kommission har undersøgt Beslan terror 
:: Nyt Centralasien forening skabes
:: Russiske messer i 2005

2. Opinion

::
New Year address
Af Vladimir Putin, Præsident, Rusland.

3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


 1. Artikler

IKEA åbner varehuse i Ruslands regioner
af Journalist Tina Altenburg

Russerne har efterhånden fået flere penge mellem hænderne, og snart er det ikke kun indbyggerne i Moskva og Skt. Petersborg, der kan købe møbler hos IKEA. IKEA planlægger derfor at åbne varehuse i hele 10 russiske byer. IKEA's koncept går ud på at bygge et 110.000 kvadratmeter stort center, som både indeholder en IKEA-forretning, et hypermarked (et meget stort supermarked, red.), samt en række andre lejere. Sådanne centre åbner snart i Nisjnij Novgorod og Jekaterinburg. Andre byer som IKEA har i kikkerten er Omsk, Novosibirsk, Perm og Ufa. Den langsigtede plan er at åbne forretninger i alle russiske byer, som har mere end 1 mio. indbyggere. Læs mere...tilmeld her!


Gamle lejligheder renoveres i Skt. Petersburg
af Journalist Tina Altenburg

Der er lys forude for de russere, der bor i nedslidte lejligheder fra Sovjettiden. Et tysk selskab, Dussmann Gruppe, vil investere 10 mia. euro i at modernisere et boligområde fra Khrusjtjov-tiden i Skt. Petersburg. Det tyske selskab mener, det er nødvendigt at rive bygningerne fuldstændigt ned og bygge noget helt nyt i stedet. De nuværende beboere skal ikke frygte noget, de får tilbudt en ny lejlighed til samme husleje i de nye boligblokke. Og mens byggeriet står på, sørger det tyske selskab for genhusning. Læs mere...tilmeld her!


Boom i salg af landbrugsmaskiner
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Ifølge Jyllands Posten så boomer eksporten af danske landbrugsmaskiner til Østeuropar. Salget til de 10 nye østeuropæiske medlemslande er blevet øget med 85 pct. indenfor de sidste tre år. Det viser nye opgørelser fra Landbrugsraadet. Detforventes at salget til at stige endnu mere i de kommende år. »Der er et enormt opsparet behov for investeringer i østeuropæisk landbrug. De har meget lang vej igen, før de når op på niveau med de "gamle" EU-lande. Samtidig begynder de østeuropæiske landmænd nu at få EU-støtte, hvilket øget deres muligheder for at investere i mere moderne bedrifter,« udtaler Frits Günther Løkke, formand for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter til JP. Læs mere...tilmeld her! 


Potentiale i kroatisk fødevareindustri
af Danmarks Eksportråd

Den kroatiske landbrugssektor står over for store forandringer inden for de næste firefem år. Landbruget og fødevareindustrien er ikke i stand til at dække det indenlandske behov, og mange varer, både primære landbrugsvarer og forarbejdede fødevarer, importeres i stort omfang. Denne udvikling giver på kort sigt muligheder for danske virksomheder. Og lige så interessant er den stigende import af maskiner og produktionsudstyr til landbruget og fødevareindustrien, der begge boomer. 
Op til det forventede EU-medlemskab i 2008 skal Kroatien være selvforsynende med landbrugsvarer, frugt og grøntsager. Det er netop offentliggjort, at landet i løbet af de
næste to år vil modtage 245 millioner euro fra EU’s strukturfonde. Da Kroatien ikke har nogen betydelig produktion af specialmaskiner til landbruget eller fødevareindustrien, er import nødvendig. Kroatiske landmænd og den kroatiske fødevareindustri kender udmærket de danske virksomheder inden for landbrug og fødevareindustri og vil gerne vide mere. Det økonomiske niveau i Kroatien ligger langt over nabolandene mod øst og syd, Bosnien-Herzegovina og Serbien- Montenegro, med relativt store kroatiske investeringer i disse lande. Og det vil via Kroatien være lettere for danske virksomheder at få sine produkter ind på nabolandenes markeder, idet kroatiske forhandlere eller lokalt ansatte allerede arbejder dér. Læs mere...tilmeld her! 


Kroatien mangler retsopgør
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Amnesty International har udtrykt en omfattende kritik af Kroatiens retopgør med krigsforbryderere fra krigen 1991/1995. Eller nærmere mangel på samme! Der sker nemlig ikke meget. Mange drab, henrettelser og bortførsler er endnu ikke undersøgt - nu snart 10 år efter krigen. De formodede gernnigsmænd er stadig ustraffede og nogens vedkommende stadig ansat i statadministrationen. Omkring 300.000 serbere flygtede fra Kroatien under krigen, og bor stadig som flygtninge i de omliggende lande. Tilbagevendende serbere risikerer ifølge AM's rapport at blive diskrimineret hvad angår boliger, job og sociale rettigheder. Rapporten advarer mod det manglende retsligelige efterspil, som kan medføre forsoning. I mellemtiden ansøger Kroatien om medlemskab af EU. Læs mere...tilmeld her! 


Fremgangen i byggeindustrien i Litauen fortsætter
a
f Danmarks Eksportråd

I de sidste tre år har byggeindustrien været en af de hurtigst voksende sektorer i litauisk økonomi. Den udgør over 6 procent af bruttonationalproduktet og 7 procent af arbejdsstyrken. Der er registeret flere end 2.800 virksomheder inden for byggebranchen. Lidt under halvdelen kan betegnes som små virksomheder. Væksten i byggeindustrien var 16 procent i 2003 og 18,6 procent i første kvartal af 2004. Denne tendens ventes at fortsætte de næste 4-5 år. De nationaløkonomiske nøgletal er stigende og de internationale forventninger til Litauens økonomiske fremtid optimistiske. Der meldes om betydelige stigninger i købekraften, og efterspørgslen efter kvalitet både med hensyn til renovering af boliger og nybyggeri er stigende. Store investeringer er planlagt i relation til EU’s strukturfonde. Langsomt er der også ved at opstå attraktive lånemuligheder i banksystemet. Lægges disse faktorer sammen, er der udsigt til, at fremgangen i byggebranchen
fortsætter. Danske eksportører anbefales at se nærmere på mulighederne for eksport af færdigforarbejdede byggematerialer og moderne udstyr og produkter til renovering, inklusive maling. Derudover er der muligheder inden for gør-det-selvudstyr til hjemmet, som i stigende grad distribueres gennem byggemarkeder.
Litauens byggeindustri har erfaring med produktion af cement- og træprodukter, glas og keramik, plasticvinduer og -døre samt dekorationsmaterialer. Læs mere...tilmeld her! 


Sakajev inviteret til Danmark
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Støtte komiteen for Tjetjenien forventer i løbet af forårtet at invitete Akmed Sakajev til Danmark oplyser Ritzau. Belgien har nægtet Sakajev indrejse med henvisning til, at han står på EU's liste over uønskede personer. "Akhmed Sakajev har en stående invitation, og det er 90 procent sikkert, at han kommer i løbet af foråret, så det bliver en prøvesag på, om Danmark vil optræde ligesom belgierne, siger formanden for støttekomitéen, Thomas Bindesbøll Larsen. Der er hermed lagt op til et politisk opgør med Rusland, såfremt den danske regering giver indrejsetilladelse. Justitsminister Lene Espersen (K) udtaler at "Akhmed Sakajev som udgangspunkt nægtes indrejse i Danmark, men Schengen reglerne kan fraviges, hvis man finder det nødvendigt af humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser". Læs mere...tilmeld her!   


Gaver til Den Internationale rumstation
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Fragtskibet Progress M-51blev sidst i december 2004 sendt ud til rumstatonen ISS har fået nødvendige forsyninger.
Progress lettede fra Baikonur med en Sojuz raket. Progress M-51 medbragte to ton vand, brændstof, videnskabeligt materiale og så naturligvis julegaver til de to austronauter på ISS. Tidligere blev ISS forsynet fra de amerikanske rumfærger, men siden den amerikanske rumfærge "Columbia" forulykkede i 2003, har Rusland stået for forsyningerne til ISS. Læs mere...tilmeld her! 


Vodka rørledning fundet
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Smugling af alkohol mellem Hviderusland og Litauen er blevet en stor forretning, siden Litauen blev medlem af EU. Priserne på alkohol i Litauen er steget og det har for alvor sat gang i smuglerforretningen. Og opfindsomheden er stor! Hvorfor ikke punpe alkohol over grænsen i en rørledning! Litauiske grænsevagter fandt i december en tre km. lang rørledning, der pumpede vodka fra Hviderusland til Litauen. Smuglerne i begge ender blev arresteret og afventer nu deres deres færdige dom. Læs mere...tilmeld her! 


Kommission har undersøgt Beslan terror
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Gidselaktionen på skolen i byen Beslan i september 2004, som kostede over 300 børn og voksne livet, kunne først og fremmest lade sig gøre gennem en kombination af omfattende korruption blandt de lokale myndigheder og stærke familie- og slægtsforbindelser. Det er den foreløbige konklusion fra undersøgelseskommissionen nedsat af det russiske parlament. Kommissionens formand,  Aleksandr Torsjin tilføjer; »Politiet og myndighederne i de nordkaukasiske republikker arbejder ikke effektivt og gjorde ikke et ordentligt stykke arbejde forud for og under gidseltagningen,« Den endelige rapport forventes færdig i første kvartal af 2005.  
Læs mere...tilmeld her!


Nyt Centralasien forening skabes
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 


Torsdag den 3. marts kl. 19.30 er der stiftende generalforsamling for Centralasien Selskabet på Carsten Niebuhr Instituttet, Snorresgade 17, 5. sal. Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til Centralasien, herunder primært Afghanistan, Kazakstan, Kirgisien, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, nord-Pakistan, Kashmir, den kinesiske Xinjiang-provins og nabo-områder. Er du interesseret i Silkevejs-områdets historie, kultur, geografi, sprog, natur eller beslægtede emner, er du meget velkommen. På mødet skal vi beslutte hvilke aktiviteter selskabet skal have, og hvordan vedtægterne skal se ud, men der er allerede planlagt nogle foredrag om forskellige emner. Fra en måned før mødet kan et udkast til vedtægterne være at finde på www.centralasien.dk. Læs mere...tilmeld her!


Russiske messer i 2005
af Øst Magasinet 

Liste over messer i Rusland 2005: Samlet liste
Branchespecifik søgning kan ske her:

http://www2.tsnn.com/


New Year address
Af Vladimir Putin, Præsident, Rusland.

Dear citizens of Russia,
Dear friends,
In a few minutes, the Kremlin chimes will herald the beginning of the New Year, 2005. And the outgoing year will become part of Russian history. No doubt, the life and deeds of every one of us were reflected in it, as were the achievements of the entire Russian nation. New projects and approaches to solving pressing tasks of the state emerged.
We took serious steps to make the authorities more effective, more open to society and more accountable to it. The economic and defence potential was strengthened, and the country’s capabilities increased. We are now investing more in education and science. Programmes have been drawn up to construct affordable housing, and improve the quality of health care. All our priorities are focused on people’s intellectual and spiritual development. The main task, the principal internal force of Russia's development is to realise each person’s capabilities and improve the life of the nation.
I have to say that the outgoing year also witnessed dramatic events in the life of our nation. Even today, on New Year’s night, we must remember this.
The coming year 2005 is a special one for us – it is the year of the 60th anniversary of victory in the Great Patriotic War, World War II. It is a great holiday for us. For all peoples with whom we are linked by a common fate, I would say, by historical kinship.
Dear friends,
Starting in the New Year, 2005, we revert to an old Russian tradition – a tradition of long New Year’s holidays. Let them be radiant and memorable. Let them be filled with heartfelt warmth and cordiality.
On New Year’s night we always try to be with our near and dear ones. We are particularly attentive to our parents, readily share our joy with friends and wish happiness to our children. And, of course, we think about the future.
And whatever personal plans we may conceive, each of us knows that they are directly connected with the welfare and successes of our Russia.
May your homes be filled with the festive spirit!
I wish you happiness, peace, kindness and love!
Happy New Year, dear friends!
Happy 2005! 
Læs mere...tilmeld her! 


East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for nøjagtighed og fuldkommenhed vedr. artikler under sektionen Opinion. Artiklerne er udtryk for forfatterens/journalistens personlige holdning. Læs User Policy.

Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. marts 2005. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 900+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Læs mere om East-X-Net på følgende sider:
Brugerinformation og Mål.


Ansv. redaktør: Allan Loumann Lissau
Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
tlf.: +45 26 926554 - fax: +45 75 724532
Web:
www.east-x-net.dk - Mail: mail@east-x-net.dk

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Abonnement: Øst Magasinet

Allan Loumann Lissau Ansvarhavende chefredaktør
læs mere...

Modtag Øst Magasinet med mail!

Se tidligere udgivelser i Arkivet. Nyhedsbrevet er ejet, udviklet og udgives af East-X-Net. Læs evt. Bruger information, Fortrolighedserklæring, Copyright & Trademarks og User Policy.

Lokation:
Videnpark Trekantområdet, 
Vesterballevej 5,  
7000 Fredericia. 

Øst Magasinet udkommer 10 gange om året, undtaget er juni og januar. 

Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år (kr. 250,00 incl. moms). >>>>>Tilmeld her! 

Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 205 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.
Læs User Policy.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

Besøg
Arkivet


East-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 


Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2005.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.