East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - November 2004 - Nr. 61

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Rusland gør klar til Dagmar
:: Store forventninger til "danske dage" i Kasakhstan
:: Udflytning foregår i bølger – et tilbageblik

:: Stærk reaktion på valget i Hviderusland
:: Besøg af Letlands udenrigsminister
:: Få del i EU's strukturfondsmidler i Polen!
:: Fokus på lovende regioner i Rusland
:: Kazakstan - et vækstmarked

:: Eksportrådgiver i Moskva 
:: Dansk støtte til Beslan
:: Stort rumænsk detailmarked
:: "KGB" mod tømmermænd

2. Opinion

:: Et diktatur i vores nabolag

Udenrigsminister Per Stig Møller's indlæg i Politiken den 13. september 2004.

::
Lech Walensa: Systemerne skal fornyes
af Julia Poplawska & Jens Mørch, DK-2

3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


  1. Artikler

Rusland gør klar til Dagmar
af Øst Magasinet

Præsident Putin har nedsat en arbejdsgruppe, som som skal sørge for Kejserinde Dagmars overførsel til Peter Pouls katedralen i Skt. Petersborg. Overførselsceremonien finder sted. d. 26. sep. 2006. Dagmar flygtede til Danmark i 1919, og boede i Danmark til hendes død i 1928. Tilmeld her! 


Store forventninger til "danske dage" i Kasakhstan
af Danmarks Eksportråd  

Det første officielle danske erhvervsfremstød til Kasakhstan siden landet fik sin selvstændighed efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 startede d. 18. oktober. Fremstødet er bl.a. rettet mod Telecom-industrien i landet. En af de virksomheder, der deltager, er Nettest, der blandt andet laver systemer til telecom-operatører: ”Vi har store forventninger til fremstødet. Telecom-industrien er i rivende udvikling derude. Næsten alle går rundt med en mobiltelefon ved øret, så vi ser store muligheder i markedet”, siger Nicholas Høgh fra Nettest. En øget dansk eksport kombineret med en stabil og stødt stigende kasakhstansk økonomi er med til at øge forventningerne for eksportfremstødet ’Danske Dage i Kasakhstan’. Den kasakhstanske økonomi er hastigt voksende ligesom den danske eksport til landet er. Alene fra 2002 til 2003 steg eksporten med næsten 30%. Forventningerne til de kommende år er derfor store. Dem skal ’Danske dage i Kasakhstan’ være med til at indfri. Danske dage i Kasakhstan er arrangeret af Danmarks Eksportråd og udover Nettest deltager Grundfos, Hvidtved, Jugema-Scandic, Airland, Danfoss, Haldor Topsøe, Kamstrup, Realtime, Investerings Fonden, Landbrugsrådet, KVM, Aarsleff, B&O, Vestas, Mibron, Limfjords Kompagniet og Jpbureau. Tilmeld her! 


Udflytning foregår i bølger – et tilbageblik
af Munk, Andersen & Feilberg.

Industrien har flyttet produktion til lavomkostningsområder i mange år og på den måde er der "intet nyt under solen". Det foregår nok hurtigere i dag end tidligere men i erhvervslivet har der aldrig været mulighed for "Time-Out"! Interessant nok foregår disse bevægelser i "bølger", eller efter bestemte temaer, der overlapper hinanden og som sætter dagsorden i virksomhederne.
Tekstilbranchen var den førte branche der begyndte at flytte arbejde til lavomkostningslande i større stil. Efterfølgende kom træ- og møbelsektoren, jern- og metalindustrien og endelig det tungere ingeniørarbejde.
I 80'erne flyttede tekstilsektoren for alvor ud af landet med sine industrijobs, i 90'erne begyndte træ- og møbelproducenterne samt jern- og metalvirksomhederne at flytte ud, og fra begyndelsen af det nye årtusinde begyndte IT- og ingeniørvirksomhederne systematisk at arbejde med mulighederne for at flytte arbejdet til billigere områder.
I Østeuropa var det oprindeligt Polen, der fremstod som det oplagte mål for nordeuropæiske virksomheder. Efterfølgende blev de tre baltiske lande mål for virksomheders søgen efter lavmkostningsområder og senest er Ukraine blevet det nye "hot spot" for en lang række virksomheder, som ønsker en fremtidssikring af produktionsomkostingerne men de stadig kan opretholde nærheden til markederne.
De første fremstillingsprocesser der blev mål for udflytning var de veldokumenterede standardkomponenter og simple produktionsprocesser. Efterhånden blev processerne mere komplicerede. I større og større omfang flyttes nu støttefunktioner og komplicerede "back-office" funktioner til lavmkostningsområder. Både erfaringsopsamlingen og evnen til at dokumentere selv komplicerede processer kombineret med muligheden for at kommunikere på lange afstnde har være afgørende for disse bølger.
Oprindeligt var det primært de variable omkostninger, som virksomhederne flyttede ud. Man fjernede nogle lønomkostninger i den hjemmelige produktion og erstattede dem af en tilsvarende mængde løntimer til færre penge på distanchen. De nye udflytninger er lidt anderledes. Nu fokuseres der på på at flytte kapasitetsomkostninger ud. Virksomheder flytter nu så store "klumper" ud af gangen at den ikke kun skærer ned på de variable omkostninger, men også opnår væsentlige besparelser på simple poster så som administration og bygninger m.m.
Udflytning er ikke længere et spørgsmål om overlevelse men en strategisk spørgsmål om vækst og udvikling. Virksomheder der ønsker at være mere end "7-eleven" operatør i lokalsamfundet skal optimere hele værdikæden og placere funktionerne der, hvor de samlet set udføres bedst og billigst. Mange virksomheder, som var med på de første udflytningsbølger ser nu udflytning som en konstant forandringsproces, hvor hele værdikæden optimeres i forhold til omkostninger og markedskrav. Udflytning er ikke længere en overgang men en tilstand.  Tilmeld her! 


Stærk reaktion på valget i Hviderusland
a
f Øst Magasinet 

Belarus har afholdt parlamentsvalg den 17. oktober 2004. Valget er blevet skarpt kritiseret for ikke at leve op til  internationale standarder for demokratiske valg. Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler i den forbindelse:
”Det er afgørende, at EU sammen med USA sender et meget stærkt politisk signal til regimet i Belarus om, at det internationale samfund tager skarpt afstand fra den fortsatte krænkelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Det er nødvendigt at føre en konsekvent politik over for de belarussiske myndigheder og samtidig øge støtten til demokratiske kræfter i landet. Vi må fremme kontakterne med civilsamfundet, NGO’er og uafhængige politiske kræfter. Det er vigtigt at fastholde det langsigtede perspektiv i vore relationer med Belarus. Vort mål er, at Belarus kan indtage sin naturlige plads blandt Europas demokratiske lande. Vi må fortsætte vores restriktive linie overfor landets ledelse, men ikke isolere det belarussiske folk.”  EU-landene har i dag udsendt en fælles erklæring, som stærkt beklager valgforløbet i Belarus. Erklæringen kan læses nedenfor. Erklæringen tager udgangspunkt i, at OSCE’s internationale valgobservationsmission har fastslået, at parlamentsvalget den 17. oktober og valgkampen op til valget ikke har levet op til de internationale normer for demokratiske valg. Herunder fremhæver OSCE, at demokratiske frihedsrettigheder i vidt omfang er blevet tilsidesat af myndighederne, at kandidater er blevet hindret i at stille op, og at valgkampen er foregået på helt ulige vilkår i de offentlige medier. EU udtrykker dyb skuffelse over både valgforløbet og kampagnen op til valget. De belarussiske myndigheder har ved deres tilsidesættelse af de demokratiske rettigheder endnu engang fjernet sig fra OSCE’s standarder.
Tilmeld her! 


Besøg af Letlands udenrigsminister
af Danmarks Eksportråd

Udenrigsministeren havde den 25. oktober 2004 besøg af  Letlands nye udenrigsminister, Artis Pabriks. Det var første besøg af en lettisk udenrigsminister siden Letland blev medlem af EU den 1. maj i år. Ministeren har en særlig tilknytning til Danmark, idet han har en Ph.D i statskundskab fra Århus Universitet. Ministrene drøftede en række aktuelle udenrigs- og europapolitiske emner og var enige om, at udbygge det nære forhold mellem de to lande inden for rammerne af EU og NATO. Udenrigsministeren understregede under samtalen vigtigheden af, at finansieringen af EU's budget måtte ske i solidaritet mellem EU's medlemslande og tilgodese de fattigste lande og regioner. Ministrene var enige om, at det var vigtigt at bistå EU's nye naboer i Øst  med at bevæge sig i retning af demokrati og økonomiske reformer. Ministrene var også enige om, at det var vigtigt at støtte Irak, både ved fortsat tilstedeværelse i landet og gennem FN, EU og NATO. Efter samtalen deltog ministrene i et europapolitisk seminar i Eigtveds Pakhus om betydningen af værdier i et forenet Europa. Under en arbejdsfrokost havde ministrene lejlighed til at drøfte dansk-lettisk samhandel, der er på over 2,5 milliarder kr. om året. Danmark er tredje største investor i Letland.
Tilmeld her! 


Få del i EU's strukturfondsmidler i Polen!
af Øst Magasinet

En tredjedel af alle offentlige projekter, som udføres i Polen, bliver støttet af EU midler. Langt de fleste licitationer – ca. 70% vindes af polsk-registrerede virksomheder. Da Polen indtrådte i EU d. 1. maj ophørte muligheden for positiv særbehandling for polske virksomheder i offentlige udbud. 
De lokale myndigheder medfinancierer EU støttede projekter, så pris er et vigtigt konkurrenceparameter. Polske virksomheder er i den forbindelse konkurrencedygtige fordi de kan holde omkostningerne nede i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Derudover har de en naturlig komparativ fordel, da de kender deres hjemmemarked og dets behov. Alligevel må man sige, at udenlandske virksomheder klarer sig godt i Polen, da de 30% udenlandske virksomheder, som vinder udbud er et temmelig højt tal. Tilsvarende ligger niveauet nemlig gennemsnitligt i EU på 16% og i Tyskland kun på 3%. Danske virksomheder har endog gode muligheder for at få del i EU støtten, da mange af de EU midler der er til rådighed, er indenfor områder, hvor danske virksomheder traditionelt er konkurrencedygtige. Heriblandt er miljø og energi, uddannelse og højteknologi. Når strukturfondene åbner pengekisten fra juli måned, vil partnerskab mellem en polsk og en dansk virksomhed være en god mulighed for at kombinere begge landes konkurrencefordele.Tilmeld her! 


Fokus på lovende regioner i Rusland
a
f Danmarks Eksportråd

Her introduceres de to olieproducerende republikker Tatarstan og Bashkortostan i Volga-regionen ikke langt fra Uralbjergene. Rusland er delt op i 89 regioner fra Kaliningrad i vest til Primorskiy Kray med hovedbyen Vladivostok i øst. De økonomiske forhold i disse regioner er vidt forskellige. Et mindretal af regionerne bidrager positivt til den russiske statskasse; det er de såkaldte donorregioner.
Et dynamisk erhvervsliv, en hastigt voksende økonomi, høje gennemsnitsindkomster og et højt forbrug kendetegner donorregionerne. Ambassaden i Moskva analyserer i en kommende rapport mulighederne for danske virksomheder, der ønsker at eksportere til de mest interessante og lovende af disse regioner. Rapporten kan erhverves hos Danmarks Eksportråd fra omkring 1. juni.
Republikken Tatarstan er en af Ruslands rigeste områder og et oplagt mål for danske virksomheder, der er interesseret i detailhandel i Rusland.
Indbyggerne i Tatarstan har efter russisk standard en høj gennemsnitsindkomst, en meget lav arbejdsløshed samt en omsætning i detailhandelen, der efter flere års konstant fremgang er blandt de største uden for Moskva. Infrastrukturelt begunstiges Tatarstan af kun at ligge 800 kilometer fra Moskva, Ruslands økonomiske knudepunkt.
Republikken tiltrak udenlandske investeringer svarende til 650 millioner amerikanske dollars i 2002. Det er mere end flertallet af naborepublikkerne i Volga-regionen.
 
Republikken Bashkortostans største indtægtskilde er olie- og gasudvinding. Indtægter herfra bidrager sammen med indtægter fra bearbejdning af ædelmetaller og mineraler med omkring 90 procent af den samlede eksportindtægt. Den samlede eksportindtægt svarer til cirka 3 milliarder dollars. Republikken har en stor kemisk og petrokemisk industri, der blandt andet producere plastik og syntetisk gummi. Bashkortostan er blandt Ruslands fire-fem førende landbrugsregioner, blandt andet hjulpet frem af tyske, belgiske og hollandske investeringer. Det såkaldte bruttoregionalprodukt, der er en vigtig indikator i vurderingen af regionernes potentialer, udgjorde i 2003 omtrent 2,25 procent af Ruslands samlede bruttonationalprodukt. Det svarer til cirka 10 milliarder dollars, hvilket markerer en stigning på 29 procent i forhold til 2001. I marts 2004 hævede ’Standard & Poor’ kreditvurderingen af Bashkortostan til BB- fra B+. Men på trods af et stort investeringspotentiale har regionen endnu ikke tiltrukket de store vedvarende udenlandske investeringer. Tilmeld her! 


Kazakstan - et vækstmarked
af Danmarks Eksportråd

Med et oliepotentiale på niveau med Kuwait og en økonomisk vækst, der med over 10 procent om året kun lige er begyndt, er Kasakhstan blevet et interessant marked for danske virksomheder. I år har flere erhvervsdelegationer besøgt landet med de store åbne sletter og smukke bjerge  – senest i sidste uge anført af Danmarks Eksportråd – og den store interesse blandt de deltagende virksomheder har ikke været til at tage fejl af. Danmarks Eksportråds bestyrelse har givet sin tilslutning til åbningen af et dansk handelskontor i Kasakhstans økonomiske centrum, den tidligere hovedstad Almaty. Dermed vil der blive stillet speciel dansk ekspertise og rådgivning til rådighed for de danske virksomheder, som enten allerede befinder sig i landet eller overvejer at rykke ind.
”Kasakhstan er et enormt interessant vækst-marked, men også et ukendt og til tider svært marked. Derfor er det naturligt at skabe en spydspids for dansk erhvervsliv i form af et handelskontor. Det kan åbne mange døre og samtidig skærme danske virksomheder fra at begå en række fejltagelser”, siger Chefen for Danmarks Eksportråd, Birger Riis-Jørgensen. Det Kaspiske Hav har allerede gjort Kasakhstan kendt for sin kaviar, men det er de enorme olie- og gasressourcer, der fremover forventes at skabe rige muligheder for en erhvervsmæssig udvikling. Der vil være muligheder for danske virksomheder inden for olie- og gasbranchen, for en bred vifte af leverandører til bygge- og anlægssektoren, inden for landbrug og agroindustri, samt for producenter af luksusvarer. Danske Bang & Olufsen er således allerede til stede med stor succes.
Tilmeld her!   


Eksportrådgiver i Moskva 
af Øst Magasinet

Danmarks Eksportråd søger en engageret, resultatorienteret, russiskkyndig eksportassistent til ansættelse ved Kgl. Dansk Ambassade i Moskva i Rusland. Eksportassistenten vil indgå i ambassadens handelsteam, der ud over eksportassistenten består af to udsendte og tre lokalt ansatte eksportrådgivere. En af ambassadens vigtigste opgaver er at rådgive og støtte danske virksomheders eksportaktiviteter i Rusland. Arbejdet består primært i løsning af eksportopgaver for danske virksomheder. Det medfører løbende tæt kontakt til virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark og Rusland. Ambassadens handelsafdeling fungerer i mange henseender som rådgiver for danske virksomheder, og der er til eksportfremmearbejdet knyttet et betydeligt indtjeningskrav. Eksportassistenten skal medvirke til at yde værdiskabende rådgivning på et højt kvalificeret niveau med henblik på at fremme danske virksomheders muligheder på det russiske marked. Et væsentligt element i ambassadens handelsarbejde er den løbende markedsføring af ambassadens kommercielle ydelser i forhold til dansk erhvervsliv. Eksportassistentens aktive deltagelse i dette arbejde generelt, så vel som i konkrete virksomhedssager, er af stor betydning for ambassadens mulighed for at opfylde de udmeldte målsætninger. Tilmeld her! 


Dansk støtte til Beslan 
a
f Øst Magasinet 

Fra dansk side blev der gennem Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ydet støtte til ofrene for gidselstagningen i Beslan. Dansk Røde Kors støtte de det psykosociale arbejde som Internationalt Røde Kors iværksat til fordel for ofrene efter gidseltagningen i Beslan, Rusland. Formålet var at berørte gidsler og familier skulle have psykologisk bistand, så de lettere kan komme sig efter de voldsomme oplevelser, de har været udsat for. Støtten gik også til at sikre behandling til de sårede. 
Tilmeld her! 


Stort rumænsk detailmarked
af Danmarks Eksportråd

Der er gode muligheder for danske eksportører af detail- og især forbrugsvarer i Rumænien. Detailmarkedet er under kraftig udvikling. Der efterspørges kvalitet og diversitet. Sådan bedømmer Den Danske Ambassade i Rumænien de nye tider i landet.
Introduktion af vestlige indkøbskoncepter og forbrugsmønstre udgør en meget synlig del af Rumæniens modernisering og høje økonomiske vækst. Efterspørgslen i detailsektoren steg således med 16 procent i marts 2004 i forhold til året før.
Detailmarkedet har indtil for nylig været forbeholdt det smalle, men meget købekraftige segment, som udgøres de nyrige rumænere. Men med faldende inflation og modernisering af den finansielle sektor er der åbnet helt nye muligheder for, at private kan låne penge. Det har medført en kraftig stigning i efterspørgslen af detailvarer. Tilmeld her! 


"KGB" mod tømmermænd
af Øst Magasinet

Ifølge Jyllands Posten så er russiske spioners middel mod tømmermænd er på vej til Danmark. Det forventes at kunne købes i danske butikker og værtshuse om et par måneder.
Midlet blev oprindeligt udviklet af militære læger under Den Kolde Krig. Lægerne forsøgte at finde et middel mod fuldskab, sådan at spioner kunne drikke sig fulde og spionere samtidigt. De skulle naturligvis gerne herefeter være i stand til at huske oplysninger. Stoffet har været tilgængeligt i russske butikker siden 1996 under navnet Antipokhmelin. Navnet i resten af verden bliver KGB; ganske smart oversat til Key 2 Getting Better. JP beretter videre at m
idlet er et pulver, som opløses i vand og indtages inden man går i seng. Det vigtigste indiensen er ravsyre, som ifølge de norske importører hjælper kroppen med at nedbryde stoffet acetaldehyd. Den menneskelige krop nedbryder alkohol til acetaldehyd, som er medskyldig i tømmermænd.
(endeligt et videnskabeligt fremskridt som kan bruges her og nu! red.) Tilmeld her! 


Et diktatur i vores nabolag
Udenrigsminister Per Stig Møller's indlæg i Politiken den 13. september 2004.

Få danskere kender Belarus. Men Belarus er en del af Europa, historisk og kulturelt og vore nabolande Litauen og Polen har en lang historie fælles med Belarus. Belarus, der ligger mindre end 300 km fra Østersøen, er efter udvidelsen blevet en ny nabo til EU og vil på længere sigt have mulighed for at tage del i den positive udvikling i Østersøområdet. Belarus har med sit høje niveau for uddannelse og videnskab gode muligheder for at blive en del af Europa.

Men Belarus er samtidig en mørk plet på Europakortet, hvad angår menneskerettigheder og demokrati, og landet har kun svage forbindelser til Europa uden for den gamle østblok.

Valget den 17. oktober i år er en chance for Belarus til at skabe et nyt demokratisk grundlag og åbne op for samarbejde med resten af Europa. OSCE vil overvåge valget med bistand af bl.a. danske observatører.

Præsident Alexander Lukasjenko holder landet fast i et autoritært system. Uafhængige medier og NGO’er tvinges til lukning samtidig med at flere fremtrædende oppositionspolitikere og kritikere af regimet er dømt eller anklaget i politiske retssager og andre er forsvundet. Senest har præsidenten udskrevet en folkeafstemning om ændring af forfatningen, således at han kan genvælges for en tredje periode, hvilket den nuværende forfatning ellers forhindrer. 

I EU er vi i færd med at udmønte en ny politik over for vores nye naboer med det formål at fremme demokratiske og økonomiske reformer og sikre politisk stabilitet og økonomisk vækst langs EU’s grænser. Det er i EU’s interesse, at nabolandene får del i den positive udvikling, som udvidelsen medfører, og derfor tilbyder EU bedre adgang til det indre marked og nærmere samarbejde på en række områder, hvis nabolandene vil sætte skub i reformerne. 

De tilbud, som EU lægger frem i sin naboskabspolitik, gælder i princippet også for Belarus. EU er rede til at samarbejde med Belarus, såfremt udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. En konsekvent politik over for Lukasjenkos regering vil sende et signal om, at EU ikke vil tolerere den nuværende kurs. Dette kan styrke motivationen hos den belarussiske opposition.
 
Det er nødvendigt at føre en konsekvent politik over for de belarussiske myndigheder og samtidig øge støtten til uafhængige kræfter i landet. Vi kan ikke lukke øjnene for en udvikling, der går stik imod vore europæiske værdier. Derfor må vi have et langsigtet program for forbedring af forholdene i Belarus og for udvikling af det civile samfund, og vi må fremme kontakterne med civilsamfundet, med NGO’ere, med uafhængige politiske kræfter og med de frie medier.

Under det danske naboskabsprogram er der afsat kr. 30 mio. kr. til Belarus i perioden 2004-2007. Op til det kommende parlamentsvalg har vi fra dansk side finansieret en valgpakke, der har til formål at støtte et tværgående samarbejde og en bedre organisering mellem de politiske partier, og som også vil bidrage til at fremme adgang til uvildig information forud for valget.

Danmark og de nordiske lande har en særlig interesse i en positiv udvikling i Belarus. Derfor holder vi i dag en offentlig høring forud for parlamentsvalget. Vi vil hermed gerne skabe bedre information om forholdene i et af vore nabolande, som de seneste 15 års positive udvikling i Europa er gået sporløst henover.

Vort mål er, at Belarus kan indtage sin naturlige plads blandt Europas demokratiske lande og bidrage til Europas udvikling. Vi skal modvirke isolation af Belarus, bl.a. gennem gode kontakter med alle relevante aktører. Det er vigtigt at fastholde det langsigtede perspektiv i vore relationer med Belarus.

Vor besked til befolkningen i Belarus er: I er ikke glemt, I er ikke alene.


Lech Walensa: Systemerne skal fornyes
af Julia Poplawska & Jens Mørch, DK-2

Han er gennem strejker og folkelig opstand mod 80’ernes kommunistiske system blevet et symbol på den dramatiske opstand, der senere førte til Murens fald, Sovjetunionens kollaps og Europas genforening.

DK-2 har mødt den tidligere leder af Solidaritet og Polens tidligere præsident, Lech Walesa.

­- Globaliseringen kræver af os, at vi skaber permanente, globale strukturer ­ en slags fælles parlament, regering, ministerier ­ samt et forsvarssystem, der sikrer fred og økologisk balance i den nye verden. Det EU og det FN, som vi kender i dag, er ikke gearet til vor tid. Og jeg mener, at tiden er inde til at begge instanser reorganiseres.

­- Demokratierne og bureaukratierne har udviklet sig meget forskelligt i de europæiske lande, præget af de enkelte landes historie og udvikling. Vi kender til det demokrati, som blev udviklet i bondesamfundet, da mennesker kæmpede om jorden og afgrøderne, og hvor mennesket var fokuseret på at rage materielle goder til sig. I dag skal der helt nye tanker til.

Uligheder
LECH WALESA: Millioner af mennesker får ikke del i verdens rigdomme ­ de får heller ingen uddannelse. Store grupper af mennesker og hele samfund bliver nægtet chancen for et bedre liv. Globaliseringen kan derfor både gavne og skade vores verden. - Hvis det ikke lykkes os at styre rigtigt igennem globaliseringen, kan det være, vi forpasser chancen for at forhindre, at der kommer endnu flere nye trusler, siger den tidligere polske præsident.

­- Vi modner langsomt ideen om at skabe et fælles, globalt magtorgan, som skal have en reel international legitimering til at udøve magt. Vi må se i øjnene, at de eksisterende overnationale organisationer og konstruktioner ­- trods store økonomiske ressourcer - ­ ikke har formået at klare de store udfordringer, verden står over for i dag.

EU og FN
­- EU, FN og mange andre instanser er ikke længere tidssvarende, selvom man på ingen måde skal betvivle resultaterne af deres historiske arbejde. Men vi er i en anden tid nu. Vores eneste chance i fremtiden er samarbejde, dialog og international solidaritet. Det er den eneste løsning, hvis vi skal overvinde de voksende sociale uligheder og frustrationer, som fører til uro, konflikter -­ og til terrorisme. FN bør reformeres, så det udvikler sig til et globalt parlament.

­- Nu er vi gået over i en ny tid ­ et informationssamfund med globalisering og ny teknologi. Internet, digitalt tv og satellitter er med til at udvikle demokratiet i et hidtil uset tempo. Det stiller helt nye krav til politik og demokrati. De demokratiske strukturer er ­- i deres nuværende form -­ ikke egnet til at modstå tidens udfordringer. De gamle love og regler var gode, da de blev lavet, men i disse tider kan selv få år vende op og ned på, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er. Derfor duer de gamle regler ikke i den nye tidsalder, slutter den tidligere leder af Solidaritet, Lech Walesa.

Fremtiden kræver nytænkning
- fra alle gammeldags systemer
­- Vi har lært, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt, siger Polens Nobelfredspristager, Lech Walesa til DK-2

­- Der er grundlæggende to tankemåder, man kan tale om, når det gælder demokrati. Primært handler det om udgangspunktet, nemlig systemet eller mennesket. Den ene er opfattelsen baseret på lovgivning, rettigheder og frihed ­ som det ser ud på papiret i de gamle demokratier og i det nye EU. Det system løser nye problemer med nye love, regler og systemer ­ og det fører igen til mere og mere bureaukrati. Og flere modsætninger. Det er efter min mening en blindgyde, siger Lech Walesa.

Gamle værdier
LECH WALESA: Den anden måde handler om grundlæggende menneskelige værdier - om det menneskelige hensyn. Vi skal uddanne mennesker til selvbevidsthed, moral, ansvar og respekt for de lokale, nationale og internationale fællesskaber. Mennesker vil lade sig lede af værdier gennem hele livet. Derfor er det nu vigtigt, at vi vender tilbage til de gode og gamle, kendte værdier - ­ og lægger det til grund i vores uddannelser. Vi behøver ikke at uddanne flere jurister til at lave endnu flere love.

Ikke mere bureaukrati
­- Det er på de menneskelige ressourcer og værdier, vi skal bygge nye systemer og strukturer til samarbejde. Vi har brug for en ny vision omkring værdier i denne globale verden. -­ En verden, hvor hovedelementet er det enkelte menneske, som er styret af egne behov. Lige nu går udviklingen i den anden retning. Med mere lovgivning, mere bureaukrati og mere ubalance. Det er den helt forkerte vej, siger Polens tidligere oprørsleder.

Erfaringer
-­ Også internt i Europa har vi forskellige historiske erfaringer. Vi polakker er f.eks. meget opmærksomme på, hvad der ‘egentligt’ er vigtigt. Vi føler os forpligtet til at fortælle om vores historiske erfaringer med centralisme, bureaukrati og undertrykkelse. Gør vi ikke det, svigter vi som nation pligten til at bidrage i globaliseringsprocessen. Og med vores skiftende styreformer gennem de seneste hundrede år har vi mange gode og dårlige erfaringer med internationale konflikter. De østeuropæiske lande har alle mange erfaringer, som de bør dele med de gamle demokratier.

Fagforening? 
I Danmark og andre vesteuropæiske lande er der tradition for at have meget stærke fagforeninger. Mener du stadig, at fagforeningerne har noget at kæmpe for?

LECH WALESA: Fagforeningerne var og er meget nødvendige. Men i dag er deres rolle meget anderledes end tidligere. Det er ikke mere arbejdskampene, men fagforeningerne spiller stadig en vigtig rolle. F.eks er det helt afgørende, at de er opmærksomme på den ubalance, at en stor del af samfundets kapital og værdier er koncentreret omkring en meget lille gruppe mennesker, mens store dele af befolkningen har og får mindre og mindre. Det er en farlig glidebane.

Hvad mener du om globaliseringen?
LECH WALESA: Vi har intet valg. Globalisering er farlig, når vi taler om miljøet. Og der er meget store trusler mod det økologiske system i kølvandet af globaliseringen. Miljøkatastrofer er grænseløse og kan påvirke meget store områder. De kan gøre skade for mange mennesker i generationer fremover. Det er globaliseringens værste bivirkning ­ men ellers er globaliseringen en proces, vi ikke kan stoppe. Vi har ikke noget valg.
For danskerne er du et symbol på manden, som har kæmpet mod systemet og vundet. Hvilket system ville du bekæmpe nu, hvis du var en ung mand i dag?
LECH WALESA: Jeg vil helt klart støtte mit folk i den svære overgang fra kommunisme til demokrati ­ vel at mærke til et langtidsholdbart demokrati.Tilmeld her! 
Med tilladelse af DK-2 Magasinet ©
Få det første nummer af DK-2 gratis som East-Net abonnent: Mail til Jens Mørch på jm@dk-2.dk


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. december 2004. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 950+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. 
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2004 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

 

Øst Mag.
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2004.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.