East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - November 2005 - Nr. 71

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Bureaukratiet er større og mere korrupt under Putin
::
Kasparov anlægger sag mod Ruslands regering
::
Rusland G8 formand til næste år
::
Konservativ mindretalsregering i Polen
:: Høj arbejsløshed og jobløs vækst i Østeuropa
::
Baltiske præsidenter bekymrede for russisk-tysk gasrørledning
::
Endnu en stor investering til Ungarn
::
Rumænien og Bulgarien må kæmpe for at blive optaget i EU
:: Makedonien skimter EU-medlemskab forude i horisonten
:: EU involveret i Kosovos fremtid

:: Ønske om mere innovation i Polen
:: Nye EU regler ved import af medicin til Polen
::
”Danish Design Promotion” i Polen
:: Udviklingen i Belarus
::
HP will produce computers in Kyiv
::
McDonald's to open 11 new restaurants in Russia by end of 2005

2. Opinion
Conference on Belarus
Speach by Mrs. Connie Hedegaard
Samarbejdesministerens indlæg ved konferencen om demokrati i Belarus.

3. Næste udgivelse

4. Tilmelding

5. Info om East-X-Net / Øst Magasinet


 

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


 1. Artikler

Bureaukratiet er større og mere korrupt under Putin
af Redaktør Tina Altenburg

Stik mod hvad man måske skulle tro, er der nu dobbelt så mange offentligt ansatte i Rusland, som der var i Sovjetunionen. Mens der i Sovjetunionen var ca. 660.000 offentligt ansatte, er der under Putin nu hele 1,3 mio. offentligt ansatte. Samtidig bliver de offentlige ansatte opfattet som mere korrupte, viser en undersøgelse foretaget af det russiske videnskabsakademis sociologiske institut og den tyske Friederich Ebert stiftelse. Den meningsmåling, som forskerne har gennemført blandt 1.500 tilfældigt udvalgte russere, viser, at 71 % mener, at bureaukraterne hæmmer Ruslands udvikling. Kun 27 % mener, at bureaukraternes arbejde er uundværligt. 2 % svarede ved ikke i målingen. Læs mere...tilmeld her!


Kasparov anlægger sag mod Ruslands regering
af Redaktør Tina Altenburg

Det kendte skakgeni og oppositionsleder i Rusland, Garry Kasparov, lægger nu sag an mod den russiske regering ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Kasparov anlægger sagen på vegne af en usædvanlig alliance mellem Kommunistpartiet og det liberale Jabloko-parti, der begge er i opposition til regeringen. Anklagen går på, at det sidste valg til Dumaen i 2003 ikke gik rigtigt for sig, fordi medierne tog parti til fordel for regeringens støtteparti Forenet Rusland. Oppositionspartierne mener, at de statskontrollerede tv-stationer udelukkende gav positiv omtale til Forenet Rusland, mens oppositionspartierne blev ignoreret. De russiske domstole har allerede afvist sagen. Kasparov siger, at de russiske domstole derved har brudt artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, der garanterer europæiske borgere retten til en fair retssag. Men for mange russere er Strasbourg det eneste håb, siger Kasparov. Læs mere...tilmeld her!


Rusland G8 formand til næste år
af Redaktør Tina Altenburg

Til næste år er det Ruslands tur til at lede møderne i G8, det første møde kommer til at finde sted til februar i Moskva. Det næste er planlagt til starten af juni i Skt. Petersburg. Rusland blev optaget som observatør i G7 i 1997 og blev fuldt medlem af det udvidede G8 i 2002. Kritikere siger, at Rusland stadigvæk kun er en slags tilskuer til G8-møderne, men er ifølge iagttagere blevet mere og mere involveret i initiativer, så som at sikre energiforsyninger til hele verden. Læs mere...tilmeld her!


Konservativ mindretalsregering i Polen
af Redaktør Tina Altenburg

Polens præsident Aleksander Kwasniewski har udpeget den konservative Kazimierz Marcinkiewicz til ny regeringsleder. Den nye regering, der udelukkende består af ministre fra det konservative Lov og Retfærdighedsparti, har kun155 ud af 460 pladser i parlamentet og er dermed en smal mindretalsregering. Der blev ellers forhandlet med det højreliberale Borgerplatform om en fælles regering, men forhandlingerne brød sammen. Borgerplatform er dog ikke sat uden for indflydelse af den grund. Den nye regering har nemlig brug for støtte fra Borgerplatform for at kunne få vedtaget noget som helst i parlamentet. Det ligger fast, at den nye regering søger et tæt forhold til USA, men beslutningen om at trække polske tropper ud af Irak til næste år, ligger dog fast alligevel. Læs mere...tilmeld her!


Høj arbejsløshed og jobløs vækst i Østeuropa
af Redaktør Tina Altenburg

Selv om landene i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen har nydt godt af høj økonomisk vækst i de senere år, er det ikke kommet alle til gode. Der er stadig mange arbejdsløse, og beskæftigelsen er generelt i hele regionen et godt stykke under det vesteuropæiske gennemsnit. Det fremgår af en rapport, som Verdensbanken for nylig har offentliggjort. Verdensbanken påpeger, at det er et stort problem, at den økonomiske vækst efter 1998 i høj grad har vist sig at være jobløs. Beskæftigelsen har i mange lande siden 1998 enten været stagnerende eller direkte faldende. Ifølge Verdensbanken er forklaringen, at reallønnen overalt er steget mere end produktiviteten. For at løse problemet skal investeringsklimaet forbedres. Der skal frigives ressourcer fra de gamle, ineffektive virksomheder til nye mere produktive virksomheder, foreslår Verdensbanken. Læs mere...tilmeld her!


Baltiske præsidenter bekymrede for russisk-tysk gasrørledning
af Redaktør Tina Altenburg

Præsidenterne for Estland, Letland og Litauen advarer de øvrige østersølande om de miljømæssige og økonomiske risici ved den gasrørledning, som Rusland og Tyskland er blevet enige om at lægge tværs gennem Østersøen. Det vil nemlig både gå ud over miljøet og østersøregionens økonomiske interesser, advarede de tre præsidenter om for nylig. Det er det russiske gasselskab Gazprom, der sammen med tyske E.ON og BASF har indgået aftalen om at bygge gasrørledningen, der fra 2010 vil forsyne Tyskland med russisk naturgas- uden om de tre baltiske lande. De har hidtil tjent penge på at lade naturgassen passere deres territorier, og den indtægt har de nu udsigt til at gå glip af. Især Litauens præsident Valdas Adamkus har udtrykt bekymring for Litauens økonomi i den anledning. Læs mere...tilmeld her!


Endnu en stor investering til Ungarn
a
f Redaktør Tina Altenburg

Ikke kun Kina bliver valgt, når det drejer sig om at placere produktion i udlandet. Den koreanske dækproducent Hankook Tire Co. har valgt at placere en ny fabrik til 600 mio. dollars i Ungarn. Hankook valgte at placere sin europæiske fabrik i Ungarn, fordi landet har lave logistiske og produktionsmæssige omkostninger, teknologisk avanceret arbejdskraft samt ligger tæt på Vesteuropa, hvor en stor del af produktionen skal sælges. Hankooks europæiske salg udgjorde 317 mio. dollars sidste år, ca. 37 % af det samlede salg. Læs mere...tilmeld her!


Rumænien og Bulgarien må kæmpe for at blive optaget i EU
af Redaktør Tina Altenburg

Der venter en hel del arbejde forude for Rumænien og Bulgarien, hvis de to lande skal gøre sig håb om at blive optaget i EU som planlagt pr. 1. januar 2007. I den statusrapport som EU-kommissionen netop har offentliggjort for de to lande fremgår det, at det især er områder som korruption, beskyttelse af mindretal og forbedring af fødevaresikkerheden, som de to lande skal arbejde med. EU-kommissionen skal til foråret beslutte, om Rumænien og Bulgarien skal optages i 2007 eller om de skal vente endnu et år til 2008. Præsidenterne for Rumænien og Bulgarien er indstillede på at fortsætte bestræbelserne på at blive parat til EU-medlemskab. Det fremgik for nylig på et møde de to holdt med hinanden. For dem er der ingen tvivl om datoen. De stræber fortsat mod optagelse pr. 1. januar 2007. Læs mere...tilmeld her!


Makedonien skimter EU-medlemskab forude i horisonten
af Redaktør Tina Altenburg

Makedonien er et skridt tættere på at blive optaget i EU. EU-kommissionen er nemlig ved at anerkende Makedonien som et kandidatland. Det er dog ikke ensbetydende med, at der vil blive åbnet egentlige optagelsesforhandlinger lige nu og her. EU-kommissionen mener nemlig ikke, at Makedonien har den administrative kapacitet og en tilstrækkelig velfungerende markedsøkonomi, der skal til for at kunne indlede egentlige optagelsesforhandlinger. Og i tilfældet med Tyrkiet gik der seks år fra Tyrkiet blev anerkendt som kandidatland i 1999 til egentlige optagelsesforhandlinger kunne komme på tale, peger flere iagttagere på. EU har tidligere forpligtet sig til at optage hele det vestlige Balkan og forhandler i øjeblikket med flere vestlige balkanlande om stabiliserings- og associeringsaftaler. For Makedonien bliver der højst sandsynligt en ekstra forhindring, som skal overvindes. EU-kommissær Stavros Dimas er af den opfattelse, at EU-kommissionen må optage Makedonien under et andet navn end landets officielle navn. Makedonien er nemlig også navnet på den nordlige del af Grækenland, og grækerne er bange for, at der vil komme territorialkrav fra Makedonien. Læs mere...tilmeld her!


EU involveret i Kosovos fremtid
af Redaktør Tina Altenburg

EU har lovet at spille hovedrollen i forhandlinger om Kosovos fremtidige status. Derfor har EU udpeget en repræsentant, der sammen med FN's udsending, skal hjælpe Serbien og Kosovo med at nå til en aftale. Kosovos albanske befolkningsflertal ønsker uafhængighed af Serbien. Men serberne ønsker på sin side ikke nogen ændringer af Serbiens grænser. EU-diplomater har peget på, at løsningen kan blive et delvist uafhængigt Kosovo, der bliver integreret ind i EU sammen med Serbien. EU mener, at både Serbien og Kosovo under alle omstændigheder må bevæge sig i retning af fremtidigt EU-medlemskab. Serbien og Montenegro har netop indledt forhandlinger med EU om stabiliserings- og associeringsaftaler. Læs mere...tilmeld her!


Ønske om mere innovation i Polen
af Udenrigsministeriet - www.um.dk  

Den nye lov venter dog stadig på Præsident Kwaśniewskis underskrift. Den nye lovgivning introducerer en række gunstige økonomiske tiltag, der skal øge innovationsprocessen og forbedre landets konkurrenceevne. Især polske forretningsfolk ser positivt på det nye udspil ikke mindst, fordi Polens samlede udgifter til R&D blot udgør 0,59% af landets BNP, hvilket i forhold til de andre europæiske lande er forholdsvis lavt
 
De tiltag, der skal fremme innovationen på det polske marked, er blandt andet:
· Technology credits - finansiering af teknologisk udvikling både ved modernisering samt køb af ny teknologi.
· Ændringer i skattelovgivningen – investeringsomkostningerne til ny teknologi vil blive set som investeringsudgifter uafhængigt resultatet af forskningen.
· Technology transfer center  - der skal stå for kontakten og udvekslingen af viden mellem uddannelsesinstitutionerne og det private erhvervsliv. 
· En introduktion af iværksættertankegangen på landets universiteter. Læs mere...tilmeld her!


Nye EU regler ved import af medicin til Polen
af Udenrigsministeriet - www.um.dk  

Den 14. juni 2005 vedtog den polske regering en lovændring vedrørende import af medicin til Polen. Med ændringen harmoniserer Polen sin lovgivning til til EU's farmaceutiske lovgivning.

 

Ændringen giver det Statslige Organ i Polen, Główny Inspektor Farmaceutyczny, mulighed for at bevillige, afvise, ændre eller tilbageholde en import licens.

 

Lovændringen omhandler også importørens rolle i forhold til salg på det polske marked. For eksempel er der regler for opbevaring af medicin og et krav om ansættelse af et professionelt personale, der kan kontrollere, at det importerede medicin lever op til den polske farmaceutiske lovgivning.  Læs mere...tilmeld her!


”Danish Design Promotion” i Polen
af Øst Magasinet

Danmarks Ambassade i Warszawa afholdt fremstødet ”Danish Design Promotion” den 3.-5. november. Fremstødet skal promovere danske møbler og interiør på det polske marked. Møbelfremstødet i Warszawa henvendte sig både til virksomheder, der aldrig har været på det polske marked og til virksomheder, der allerede er tilstede på markedet.

Fremstødet skal ses i lyset af, at det netop nu er et godt tidspunkt at introducere nye produkter til polske forbrugere, fordi de velhavende polske forbrugere i stigende grad ønsker luksusprodukter, men endnu ikke er fuldstændig knyttede til bestemte mærker.

En anden fordel ved det polske marked er, at de forbrugere, der udgør de potentielle kunder for luksusvarer, er lokaliserede i ganske få storbyer på et ellers geografisk stort og fragmenteret marked. ...Læs mere...tilmeld her!


Udviklingen i Belarus
af Øst Magasinet

Udenrigsministeriet afholdt i samarbejde med Nordisk Ministerråd d. 31. oktober 2005 en konference om
reformprocessen i EU’s nye nabolande, herunder Belarus.

Belarus ligger centralt i Europa, men siden 1994 har præsidenten, Aleksandr Lukasjenko, politisk og økonomisk holdt landet isoleret fra de andre europæiske lande. I 2006 vil han søge at blive valgt til sin tredje valgperiode. Hvad er baggrunden for denne udvikling - og hvordan reagerer omverdenen?

Belarus (Hviderusland) ligger geografisk centralt i Europa. Landet har grænser til Rusland og Ukraine, men også til de tre EU-lande Polen, Litauen og Letland. Med et stort industrielt potentiale og en højtuddannet befolkningen vil Belarus med tiden kunne få en vigtig rolle i den europæiske infrastruktur. 

Siden landets nuværende præsident Aleksandr Lukasjenko kom til magten i 1994 har reformprocessen stået i stampe. Belarus betegnes nu som ”Europas sidste diktatur”.

 

Ved parlamentsvalget den 17. oktober 2004, der var præget af omfattende svindel, blev ikke én oppositionspolitiker valgt. Den samtidigt afholdte folkeafstemning ændrede forfatningen og gav præsident Lukasjenko mulighed for at stille op til præsidentposten for tredje gang, når hans nuværende valgperiode udløber. Dette valg forventes at finde sted i juli 2006.

 

Den politiske situation i landet er præget af præsidentens omsiggribende ind­flydelse på alle dele af samfundslivet. NGO’er, den begrænsede uafhængige presse og partier, som ikke støtter regimet, bliver i stigende grad udsat for pression, forfølgelse eller lukninger. Senest med en tvungen udskiftning i ledelsen i den kulturelle organisation Unionen af Polakker i Belarus (UPB).

 

Den politiske udvikling i Belarus har igennem de seneste år været genstand for kritisk opmærksomhed fra især EU, OSCE og Europarådet, der har opfordret til demokratiske forandringer, markeds­økonomiske reformer, overholdelse af menneskerettighederne samt styrkelse af rets- og civil samfundet. Også USA har udtrykt stærk kritik af forholdene i landet. Læs mere...tilmeld her!

 


HP will produce computers in Kyiv
af MAFCON

Hewlett-Packard has opened the production of computers in Ukraine on the basis of production company Fabrika ALS. Production capacity allows producing about 100 thousand computers a year. The price for computer depends on its configuration and will be on USD 40-100 less comparing to analogical computer produced in Europe. Læs mere...tilmeld her!


McDonald's to open 11 new restaurants in Russia by end of 2005
by CGI

McDonald's plans to open 11 new restaurants in Russia by the end of 2005, the press service of the company's representative office in Russia told Interfax. McDonald's has already opened seven new restaurants in Moscow, the Moscow region, St. Petersburg and Rostov-on-Don over the first nine months of 2005, bringing its total number in Russia to 134 restaurants, the press service said. It generally costs about $1-$1.5 million to open one restaurant. As a result of the growing chain, production has increased 25% at the company's McComplex food processing and distribution center in Moscow. Læs mere...tilmeld her!


East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for artiklernes nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger. Læs User Policy.


Conference on Belarus
Speach by Mrs. Connie Hedegaard
Samarbejdesministerens indlæg ved konferencen om demokrati i Belarus.


Ladies and Gentlemen,

As Chairman of the Nordic Council of Ministers, I am honoured to have the opportunity to address this important forum. We need to listen and learn from each other. How can we together safeguard an ongoing development of democracy in different parts of the world? Today we are focusing on our own backyard – how to help fostering a peaceful transformation into democracy in Belarus.  Not an easy task – but an important one.

However, allow me first to say a few words about the Nordic Council of Ministers to the benefit of some of you.

Nordic co-operation rests on the geographical, historical and cultural sense of community - or belonging together - among the Nordic countries. It is a pragmatic cooperation focused on results.

The cooperation is institutionalized in two main bodies: The Nordic Council, which is the forum for Nordic parliamentarians. The Nordic Council of Ministers which is the forum for cooperation among the Nordic governments.

The Nordic Council of Ministers was created in 1971. It brings together ministers from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, as well as the autonomous territories of Greenland, the Faeroe Islands and Åland for joint actions. The Nordic Council of Ministers has a budget of approximately 120 million euro and we work together on a wide range of issues.

Each of the five Nordic countries holds the presidency in turn for a year. This year Denmark is president. In 2006 Norway will take over the baton.

When the Danish Presidency took over the chair we wanted to discuss the possibilities of identifying appropriate methods of including neighbouring countries, e.g. Belarus, in the co-operation, particularly when it comes to promoting democracy and cross-border regional co-operation. The conference today is part of these important elaborations.

The fact that the Nordic Council of Ministers focuses on strengthening our cooperation with our neighboring countries on the other side of the Baltic Sea is completely natural for us.

The Nordic countries have been actively involved in cooperation with our neighbours, north and east, south and west for ages. 

Since the dawn of Nordic history, we have had relations with Russia, especially with the part of Russia being geographically closest to us. Finland and Norway share important borders with North West Russia. The Baltic countries are also natural partners just across the Baltic Sea.  We share a common cultural and historical heritage. This is the basis for the Nordic Council of Ministers’ engagement as a proactive partner in the eastern regions adjacent to the Nordic countries.

We – the Nordic Council of Ministers - have offices in the capitals of the Baltic countries and in St. Petersburg.  I can add that the Nordic Council of Ministers actually opened its offices in the then newly independent Baltic States as early as 1991 - before any Nordic embassy was opened. Today we take pride – if I may say so - in having contributed to the Baltic countries’ amazing journey during the last decade. A journey that has made the Baltic states fully-fledged members of the European Union.

The reason why, the Nordic Council of Ministers has chosen to put resources and efforts into co-operation with our eastern adjacent areas is simple: The Nordic countries share a number of important interests with our eastern neighbours which can only be safeguarded through good neighbourly relations, which are in turn the fundament for stability and prosperity in Northern Europe.

Just to mention a few of the obvious common interests:

  • Security and stability;
  • Respect for democracy and human rights;
  • Uncomplicated but controlled cross-border movement;
  • A clean environment (especially in regards to the shared sea basins);
  • Last but not least: economic development, which has the potential of making Northern Europe one of the most prosperous regions in Europe.

These are but a few of the reasons why the Nordic Council of Ministers allocates around 20% of its budget annually to activities outside the Nordic countries.

Co-operation between the Nordic Council of Ministers and neighbouring countries is complementary to bilateral co-operation between individual Nordic countries and their neighbours. Therefore the Nordic Council of Ministers’ co-operation with the Baltic States and Northwest Russia focuses on areas where there is added value, or a synergy effect, from joint Nordic engagement.

The Nordic Ministers of Co-operation adopted on December 10, 2004 a new set of guidelines for co-operation with Estonia, Latvia, Lithuania and Northwest Russia. And at our meting last week in Iceland, we adopted a new program for strengthened cooperation with Northwest Russia. These decisions broaden the scope eastwards for the Council of Ministers’ program to include regional cross-border cooperation with Belarus and support for democracy in Belarus. 

The aim of the co-operation with Belarus is to contribute to a democratic societal development and open pluralistic cross- border relations.

The first steps in line with the widened geographical scope were taken last year just before the Belarusian parliamentary elections, when a public hearing was held on September 13 in the premises of the Danish Parliament. A number of Belarusian and Nordic politicians and experts contributed in highlighting developments in Belarus from a Nordic and European perspective.

The hearing last year was organized by the Danish Ministry for Foreign Affairs, the daily newspaper Politiken and the organization Silba and supported by the Nordic Council of Ministers.

As a follow-up to last year’s pre-election event, the Danish Ministry of Foreign Affairs has organized this hearing with support from the Nordic Council of Ministers and organisational assistance from the Danish Institute for International Studies. I am sure that we will be presented with important and interesting thoughts and perspectives from the distinguished panellists and from all of you here today on how the Nordic countries, and not the least the Nordic Council of Ministers, can best contribute to a peaceful and democratic development in Belarus.

Let me take the opportunity to stress an important distinction: The Nordic Council of Ministers is not taking side among democratic forces in Belarus. The Council is taking side for democracy. This point is worth underlining as there should be no misunderstandings about our motives for furthering a democratic development in Belarus.

As I mentioned, we will increasingly put efforts into ensuring that Belarus will be a natural part in a wider Baltic Sea Region. In this respect I would like to mention that the Nordic Council of Ministers just last month launched a new cross-border co-operation project called the Baltic Euro-regional Network – in brief BEN.

BEN is one of the most exciting adventures that the Nordic Council of Ministers – and to our great satisfaction also the Council of the Baltic Sea States (CBSS) – has embarked on to this date together with a total of 35 partners in the Baltic Sea Region – including a number of Belarusian ones.

The main aim of BEN is to assist local actors in exploring and developing new opportunities for cross-border cooperation within the Baltic Sea region arising from the enlargement of the EU and thus to prevent new political, economic and social disparities from being created at the new external border of the EU.

For the Nordic Council of Ministers, this activity is also a way of putting our long experience of Nordic cooperation on border regions to use under new circumstances.

The Nordic Council of Ministers’ office in Lithuania is lead partner of the project. We sincerely hope that the BEN activities will be to the benefit of all.

EU is now taking part in funding parts of BEN through the EU Baltic Sea Region Interreg III B Neighbourhood Programme. We are most satisfied with this fruitful cooperation with the Commission.

One might add that the BEN project involves partners and organisations from the central, local and regional levels in both non-member and member countries of the EU, some new members and some old ones. This paints a picture of exceptional regional cooperation in Europe.

Constructive dialogue to find new solutions to overcome obstacles to cross-border cooperation is essential. Promoting local “people-to-people” actions is a good way of doing this and lies at the very heart of BEN. We give this activity our highest priority and hope that it can serve as a hallmark of regional cooperation in Europe.

Ladies and gentlemen,

An integral part of a democratic society is human rights and freedoms. These are two sides of the same coin and have to be considered jointly. In 2004, Belarusian authorities closed the European Humanities University as Professor Michailov was telling us about earlier on today. Academic freedom is taken for granted by most of us assembled here today in our daily lives. We consider a flourishing University environment to be of crucial importance for our democratic societies as they foster and stimulate critical thinking – the very heart blood of democracy.

But what happens when governments suppress academic freedom? What happens when students, lectures and professors are evicted from their university premises? The answer in the case of the European Humanities University is that they refuse to give up. Students, lecturers and professors used their innovative nature and reached out to their partners abroad to find ways to overcome the difficulties they are facing in Belarus.

The Nordic Council of Ministers has partnered up with the European Commission and is now in the process of exploring possible support in favour of the European Humanities University in exile in the Lithuanian capital Vilnius. We have worked together on this for a while now, and it is our heartfelt hope, that we will be able to find an agreement on a final project outline in the very near future.

It is our hope - depending on a final agreement by the European Union on the financial aspects - that the project can be launched at the beginning of 2006. It will be an important way of contributing to the EHU’s efforts to educate Belarusian students trough a variety of Bachelor and Master Programs during the next three years.

Ladies and gentlemen,

Our ambition is to contribute to a Northern Europe in peaceful and sustainable development. Our ambition is to achieve this development through close co-operation with governments, regional organisations and NGO’s. Participation from civil society must not be forgotten either. This is a crucial point.

We believe that we can offer valuable experience in regional co-operation and that more than 50 years of pragmatic Nordic co-operation has put us in a position where we can hopefully contribute to the creation of a prosperous and democratic wider Baltic Sea Region.

We must continue to promote democracy and human rights, as we believe that these values are fundamental to stability and prosperity in our common region. This is not an option - it is a necessity.

Thank you very much.

Læs mere...tilmeld her!


East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for nøjagtighed og fuldkommenhed vedr. artikler under sektionen Opinion. Artiklerne er udtryk for forfatterens/journalistens personlige holdning. Læs User Policy.

Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. December 2005. Øst Magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Modtag en månedlig e-mail med Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet. Der er 10 årlige udgivelser. 

Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år:
Tilmeld her! 


Læs mere om East-X-Net's målsætninger: Mål.

Se tidligere udgivelser i Arkivet. Nyhedsbrevet er ejet, udviklet og udgives af East-X-Net. Læs evt. Bruger information, Fortrolighedserklæring, Copyright & Trademarks og User Policy.
 
Tina Altenburg
Redaktør
 
Allan Loumann LIssau
Ansvarshavende Redaktør

Lokation: Odinsgade 29, 7100 Vejle 

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 900+ medlemmer.

Øst Magasinet udkommer 10 gange om året, undtaget er juni og januar.   

 

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere...

All rights reserved © 205 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

Besøg
Arkivet


East-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 


Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2005.  
Redaktør
Tina Altenburg - Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.