East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - September 2004 - Nr. 59

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
::
Rusland truer med angreb på terrorbaser
::
Statsministerens udtalelse i anledning af terror i Rusland
:: Besøg af den estiske præsident  
::
Micro Matic flytter produktion til Baltikum 
:: Milocevic starter sit forsvar
:: Litauen klar til euro i 2006
:: Heineken vil satse på Rusland
:: De nye ansøgerlande
:: Tjekkiet stormer frem
:: Ukraine - Europas kornkammer
:: Officielt eksportfremstød i Ukraine
:: Danske virksomheder kan få del i EU's strukturfondsmidler i Polen

2. Opinion

:: Official speach by President Putin

Address by President Vladimir Putin concerning Beslan and international terrorism.

3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Firma abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


  1. Artikler

Rusland truer med angreb på terrorbaser
af Journalist Tina Altenburg

Den ufattelige tragedie i Beslan har vendt op og ned på Ruslands forhold til omverdenen. Den russiske hærs generalstabschef Jurij Balujevskij sagde efterfølgende, at Rusland er parat til angreb på terrorbaser overalt i verden. Den tone er vi mest vant til at høre fra USA, der efter 11. september 2001 påberåbte sig retten til forebyggende angreb. Spørgsmålet er, om det bare er teatertorden fra Moskvas side, eller om man er parat til at sætte handling bag ordene. Når meldingen kommer fra en så højtstående person som generalstabschefen, må man gå ud fra, at meldingen har opbakning fra højeste sted, altså fra præsident Putin. Iagttagere vurderer, at et evt. russisk angreb meget vel kunne komme til at gå ud over Georgien, som russerne i lang tid har beskyldt for at huse terrorister. Desuden er der i Georgien det meget omtalte Sydossetien, hvor separatister kæmper for at få Sydossetien forenet med Rusland. Georgien holder derimod fast på, at Sydossetien skal blive ved med at være en del af Georgien. Området kan derfor hurtigt blive noget af en heksekedel. 
Som noget meget uhørt i Rusland er præsident Putin blevet kritiseret i forbindelse med gidseldramaet på skolen i Beslan. I den tale han holdt til nationen på tv dagen efter det blodige stormangreb på skolen undgik han behændigt at nævne Tjetjenien-konflikten med ét ord. I stedet kædede han gidseldramaet sammen med international terrorisme. Den officielle forklaring i Moskva er, at det var Al Qaeda folk som stod bag. Men både medier og politiske eksperter samt den politiske opposition i Rusland er ikke i tvivl om, at forklaringen skal findes i Tjetjenien. Gidseldramaet giver dog ikke anledning til en ændret russisk politik i forhold til Tjetjenien. Putin holder fast ved sin hårde kurs, ligesom han fortsat nægter at forhandle med de tjetjenske separatister.


Statsministerens udtalelse i anledning af terror i Rusland
af Øst Magasinet

”Der er endnu ikke fuldt overblik over situationen på skolen i det sydlige Rusland. Et står imidlertid klart: Skruppelløse terrorister har påført fuldstændigt uskyldige mennesker og deres pårørende ufattelige lidelser. Det er vanskeligt at forestille sig den gru, sorg og vrede ofrene og deres familier må føle. Ingen sag, intet formål og ingen situation kan berettige, at børn tages som gidsler. Vores tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier.”


Besøg af den estiske præsident 
af Øst Magasinet

Den estiske præsident Arnold Rüütel er på officielt besøg i Danmark i dagene 13.-15. september 2004. I forbindelse med besøget mødes den estiske præsident og statsministeren til politiske samtaler tirsdag den 14. september på Marienborg. Statsministeren udtaler i anledning af det forestående besøg: ”Jeg ser frem til mødet med den estiske præsident Rüütel. Der har siden Estland blev selvstændigt været meget nære forbindelser mellem vores to lande. Mødet bliver en god anledning til at bekræfte de tætte gensidige forhold og til at drøfte generelle europapolitiske og globale spørgsmål.” 


Micro Matic flytter produktion til Baltikum 
af Øst Magasinet

Ifølge JP har virksomheden Micro Matic i Odense fyret 120 medarbejdere og flytter montagearbejdet til Baltikum. Årsagen er skyldes timelønninger, i Danmark koster en arbejdstime 180 kr, mens den i Baltikum koster 19 kr incl. sociale omkostninger og pension. Det drejer sig om montage og forsendelse af fadølsanlæg som flyttes. Micro Matic er internbationalt førende på dette område, og angiver at flytningen skal sikre konkurrencevnen.


Milocevic starter sit forsvar
af Øst Magasinet

Slobodan Milosevic indledte d. 31 august sin indledende forsvartale forsvar ved krigsforbryderdomsotlen i Haag. Der har været udsættelser pga. Milocivic's dårlige helbred, især for højt blodtryk. Han omtalte anklagerne om folkedrab som "samvitighedsløse løgne" samt en "fordrejning af historien".
I sin indledning talte Milocevic ikke så meget om selve anklagerne, men lagde hovedvægten på en historisk gennemgang af forløbet frem mod hans afsættelse.
Sleve afhøringen af vidner startede d. 7. september. Domstolen har dog besluttet at påtvinge Milocevic en forsvarer pga. af dårligt helbred. Denne forsvarer vil blive udpeget af domstolen. Retsagen blev indledt i 2002 og har et årligt budget på mere end 270 mil. dollars. 


Litauen klar til euro i 2006
af Øst Magasinet

Litauens nationalbankdirektør Sarkinas har udtalt at Litaiuen forventer at kunne være klar til indførsel af Euro i år 2006. Litauen har tilsluttet sig valutamekanisken (ERM) og har påbegyndt et 2 årigt prøveforløb. Da der i fobindelse med introduktionen af prøvemenismen ikke er opstået problemer, så har gode forhåbninger om, at alt vil gå efter planen.


Heineken vil satse på Rusland
af Øst Magasinet

Det hollanske bryggeri Heineken vil invester 100 mill. dollars på det russiske ølmarked i de næste 3 år. Investeringerne vil gå til 2 Heineken ejede bryggerier; nemlig Chikan og Volga. Der vil blive tale om en kraftig produktionsforøgelser og markedsføringsatning i Rusland. Heineken har pt. 7% af markedet i Rusland, mens Carlsberg har ca. 30%.


De nye ansøgerlande
af EU-konsulent Ditte Enersen, EuroCenter

Den 1. maj 2004 blev EU udvidet med 10 nye lande, så der nu er 25 medlemslande. Mens de nye og gamle medlemslande har travlt med at vænne sig til hinanden, og en helt ny kommission skal i gang med deres arbejdsområder, skal man ikke glemme, at der stadigvæk er flere ansøgerlande. Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien vil også være med i den Europæiske Union. Kroatien kom med deres ansøgning sidste år, mens Tyrkiet ansøgte om medlemskab helt tilbage i 1987.
Europa-serverens portal om udvidelsen, finder man mange informationer om de nye ansøgerlande, og om hvor langt de er nået i forhandlingerne. Desuden er der en opdateret adressebog, som ikke alene angiver web-adresse på de myndigheder og institutioner, som er involveret i sagen, men også angiver hvilke personer, som arbejder med området. Man finder f.eks. repræsentationer, og informationscentre, omtale af finansieringsprogrammer og EU-politikker specifikt med hensyn til udvidelsen. Via et emneregister kan man finde navne og adresser på myndigheder, ikke alene i de nye ansøgerlande, men også i de nye medlemsstater.


Tjekkiet stormer frem
af Danmarks Eksportråd

I løbet af de seneste knap 10 år er der sket en fordobling af samhandlen mellem Danmark og Tjekkiet. Danske virksomheder er således godt i gang med at udnytte mulighederne på det tjekkiske marked både med hensyn til eksport- og sourcingmuligheder. Der er dog fortsat mange uudnyttede muligheder og det vurderes, at der er grundlag for en yderligere fordobling af eksporten i løbet af de kommende 10 år. Forklaringerne er bl.a.

*Der er udsigt til fortsat økonomisk vækst i 2004 på over 3%.
*Importafgifter er nu forsvundet eller blevet reduceret, og den forsinkende grænsekontrol er stoppet efter at Tjekkiet er blevet medlem af EU. 
*EU’s støtte via strukturfonde vil betyde store investeringer i bl.a. miljø, infrastruktur og landbrug, hvor danske virksomheder har særlige kompetencer.
*Tjekkiet indtager i øjeblikket førstepladsen i Central- og Østeuropa i konkurrencen om at tiltrække udenlandske investeringer, og en række større danske virksomheder har etableret eller overvejer at etablere produktion i Tjekkiet.
Forklaringerne på den store udenlandske interesse for at source produkter i Tjekkiet er bl.a. lavere produktionsomkostninger, høje tekniske kompetencer og en god infrastruktur i hjertet af Europa.
Tjekkiske virksomheder har en lang industritradition, herunder særlige kompetencer indenfor finmekanik, metalforarbejdning, elektronik og plast, hvilket skaber gode muligheder for danske virksomheder, som er på udkig efter underleverancer eller produktionssamarbejde.
En række danske virksomheder har etableret produktion i Tjekkiet. Det seneste eksempel er B&O, som nu bygger fabrik i den østlige del af Tjekkiet.

Ukraine - Europas kornkammer
af Danmarks Eksportråd

Ukraines landbrugssektor er en af de potentielt stærkeste af sin art i Europa med et stigende behov for indkøb af bl.a. landbrugsmaskiner. Endnu i sovjettiden regnedes Ukraine med sin kornhøst på over 60 mio. ton for Sovjetunionens kornkammer. Den generelle stabilisering af økonomien og de reformer, der blev igangsat af regeringen i slutningen af 1999, har nu båret frugt.
Det ukrainske landbrug udvikler sig i denne tid i et anseeligt tempo, og der er betydelige perspektiver i at investere i sektoren. Iagttagere af erhvervet anbefaler, at investeringer snarere skal bestå af produktionsudstyr og fagkundskab end være af finansiel art. Forklaringen er, at det ukrainske marked for landbrugsmaskineri trods det ganske store potentiale - der er behov for over 100.000 enheder, blot hvad høstmaskiner angår - endnu er i sin vorden. Derfor er netop tiden nu den helt rigtige for en entré på markedet. Det er vigtigt at være de første for at kunne sikre netop dansk succes med hjælpe Ukraine til at genvinde hæderen ved at være Europas kornkammer.
Flere positive faktorer, herunder ydelsen af kreditter til landbruget på lempelige vilkår, førte til, at 2000 blev det første år i det uafhængige Ukraines historie med vækst i landbrugsproduktionen på over 9%. Produktionen stiger måned for måned - med 6% i 1. halvår 2001 Dette sker på trods af en række negative forhold, der i betydelig grad påvirker Ukraines landbrugssektor.


Officielt eksportfremstød i Ukraine
af Danmarks Eksportråd

I samarbejde med Dansk Industri, Landbrugsrådet og DBDH arrangerer Danmarks Eksportråd i dagene fra 7. til 12. november 2004 et officielt eksportfremstød i Ukraine (Kiev, Dnepropetrovsk og Lviv). Fremstødet, der ledes af Danmarks Eksportråds direktør Birger Riis-Jørgensen, fokuserer på energisektoren, den fødevareforarbejdende industri samt træ- og møbelindustrien. Sidstnævnte er især koncentreret i det vestlige Ukraine, og fremstødsaktiviteterne i Lviv vil derfor være koncentreret omkring forretningsmulighederne inden for denne sektor. Deltagelse i Kiev er obligatorisk for alle brancher. Herefter er Dnepropetrovsk valgfri for alle i energisektoren og den fødevareforarbejdende industri, medens virksomheder, der er interesseret i træ- og møbelsektoren kan vælge at udvide deltagelsen med et efterfølgende besøgsprogram i Lviv. Sidste frist for tilmelding er den 10. august 2004.


Danske virksomheder kan få del i EU's strukturfondsmidler i Polen
af Danmarks Eksportråd

En tredjedel af alle offentlige projekter, som udføres i Polen, bliver støttet af EU midler. Langt de fleste licitationer – ca. 70% vindes af polsk-registrerede virksomheder. Da Polen indtrådte i EU d. 1. maj ophørte muligheden for positiv særbehandling for polske virksomheder i offentlige udbud.
De lokale myndigheder medfinancierer EU støttede projekter, så pris er et vigtigt konkurrenceparameter. Polske virksomheder er i den forbindelse konkurrencedygtige fordi de kan holde omkostningerne nede i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Derudover har de en naturlig komparativ fordel, da de kender deres hjemmemarked og dets behov. Alligevel må man sige, at udenlandske virksomheder klarer sig godt i Polen, da de 30% udenlandske virksomheder, som vinder udbud er et temmelig højt tal. Tilsvarende ligger niveauet nemlig gennemsnitligt i EU på 16% og i Tyskland kun på 3%.
Danske virksomheder har endog gode muligheder for at få del i EU støtten, da mange af de EU midler der er til rådighed, er indenfor områder, hvor danske virksomheder traditionelt er konkurrencedygtige. Heriblandt er miljø og energi, uddannelse og højteknologi. Når strukturfondene åbner pengekisten fra juli måned, vil partnerskab mellem en polsk og en dansk virksomhed være en god mulighed for at kombinere begge landes konkurrencefordele.


Official speach by President Putin
Address by President Vladimir Putin concerning Beslan and international terrorism.

Speaking is hard. It is painful.
A terrible tragedy has taken place in our world. Over these last few days each and every one of us has suffered greatly and taken deeply to heart all that was happening in the Russian town of Beslan. There, we found ourselves confronting not just murderers, but people who turned their weapons against helpless children.

I would like now, first of all, to address words of support and condolence to those people who have lost what we treasure most in this life – our children, our loved and dear ones.

I ask that we all remember those who lost their lives at the hands of terrorists over these last days.

Russia has lived through many tragic events and terrible ordeals over the course of its history. Today, we live in a time that follows the collapse of a vast and great state, a state that, unfortunately, proved unable to survive in a rapidly changing world. But despite all the difficulties, we were able to preserve the core of what was once the vast Soviet Union, and we named this new country the Russian Federation. 

We all hoped for change, change for the better. But  many of the changes that took place in our lives found us unprepared. Why is this?

We are living at a time of an economy in transition, of a political system  that does not yet correspond to the state and level of our society’s development.

We are living through a time when internal conflicts and interethnic divisions that were once firmly suppressed by the ruling ideology have now flared up.  

We stopped paying the required attention to defence and security issues and we allowed corruption to undermine our judicial and law enforcement system.

Furthermore, our country, formerly protected by the most powerful defence system along the length of its external frontiers overnight found itself   defenceless both from the east and the west.

It will take many years and billions of roubles to create new, modern and genuinely protected borders.

But even so, we could have been more effective if we had acted professionally and at the right moment.

In general, we need to admit that we did not fully understand the complexity and the dangers of the processes at work in our own country and in the world. In any case, we proved unable to react adequately. We showed ourselves to be weak. And the weak get beaten.

Some would like to tear from us a “juicy piece of pie”. Others help them. They help, reasoning that Russia still remains one of the world’s major nuclear powers, and as such still represents a threat to them. And so they reason that this threat should be removed.

Terrorism, of course, is just an instrument  to achieve these aims.

As I have said many times already, we have found ourselves confronting crises, revolts and terrorist acts on more than one occasion. But what has happened now, this crime committed by terrorists, is unprecedented in its inhumanness and cruelty. This is not a challenge to the President, parliament or government. It is a challenge to all of Russia, to our entire people. Our country is under attack.

The terrorists think they are stronger than us. They think they can frighten us with their cruelty, paralyse our will and sow disintegration in our society. It would seem that we have a choice - either to resist them or to agree to their demands. To give in, to let them destroy and plunder Russia in the hope that they will finally leave us in peace.

As the President, the head of the Russian state, as someone who swore an oath to defend this country and its territorial integrity, and simply as a citizen of Russia, I am convinced that in reality we have no choice at all. Because to allow ourselves to be blackmailed and succumb to panic would be to immediately condemn millions of people to an endless series of bloody conflicts like those of Nagorny Karabakh, Trans-Dniester and other similar tragedies. We should not turn away from this obvious fact. 

What we are dealing with are not isolated acts intended to frighten us, not isolated terrorist attacks. What we are facing is direct intervention of international terror directed against Russia. This is a total, cruel and full-scale war thatagain and again is taking the lives of our fellow citizens.

World experience shows us that, unfortunately, such wars do not end quickly. In this situation we simply cannot and should not live in as carefree a manner as previously. We must create a much more effective security system and we must demand from our law enforcement agencies action that corresponds to the level and scale of the new threats that have emerged. 

But most important is to mobilise the entire nation in the face of this common danger. Events in other countries have shown that terrorists meet the most effective resistance in places where they not only encounter the state’s power but also find themselves facing an organised and united civil society.

Dear fellow citizens, Those who sent these bandits to carry out this dreadful crime made it their aim to set our peoples against each other, put fear into the hearts of Russian citizens and unleash bloody interethnic strife in the North Caucasus. In this connection I have the following words to say.

First, a series of measures aimed at strengthening our country’s unity will soon be prepared.

Second, I think it is necessary to create a new system of coordinating the forces and means responsible for exercising control over the situation in the North Caucasus. Third, we need to create an effective anti-crisis management system including entirely new approaches to the way the law enforcement agencies work.

I want to stress that all of these measures will be implemented in full accordance with our country’s Constitution.

Dear friends,
We are living through very difficult and painful days. I would like now to thank all those who showed endurance and responsibility as citizens.

We were and always will be stronger than them, stronger through our morals, our courage and our sense of solidarity.

I saw this again last night.

In Beslan, which is literally soaked with grief and pain, people were showing care and support for each other more than ever.

They were not afraid to risk their own lives in the name of the lives and peace of others.

Even in the most inhuman conditions they remained human beings.

It is impossible to accept the pain caused by such loss, but these trials have brought us even closer together and have forced us to re-evaluate a lot of things.

Today we must be together, for it is only together that we will vanquish the enemy.

end of speach.


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. oktober 2004. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 950+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. 
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.
 

East-X-Net / Øst Magasinet

Ansv. redaktør: Allan Loumann Lissau
Videnpark Trekantområdet, 
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
tlf.: +45 26 926554 - fax: +45 75 724532
Web:
www.east-x-net.dk - Mail: mail@east-x-net.dk
 

All rights reserved © 2004 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

 

Øst Mag.
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2004.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.