East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 12 årlige udgivelser - April 2003 - Nr. 45

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
Forside
East News Center
Erhvervskontakt
Info Center
Job Center
Russian Info

Søgning
East-X-Net
Portal Map

Brugergruppe
Tilmelding

Øst Magasinet
Arkivet
Vores mål

Bruger info

Bruger info
Reklame infoCopyright


Kontakt
Kommentar

Indhold:

1. Artikler
Serbiens ministerpræsident myrdet
Koldkrigsstemning mellem Rusland og USA
Rusland må ændre sin økonomiske strategi
Russisk medlemskab af WTO på vej

Tivoli bygger måske ny park i Østeuropa 

Usikkerhed om importsystem i Rusland
Letland - et baltisk vækstland

Rusland på internettet
NORDPROLINK
Overblik over den økonomiske situation i Polen
Østersøkonsulenter søger praktik
Konkurrence
vindere fundet

2. Opinion
Arven fra Milocevic
af Ane Nordentoft, journalist, Deadline Press

3. Investering i Østeuropa
Markedskommentar
af Jyske Invest

4. Næste udgivelse


  1. Artikler

Serbiens ministerpræsident myrdet
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Serbiens mismisterpræsident blev snigmyrdet d. 12 marts ved regeringsbygningen i Beograd. Mordet er tilsyneladende begået af kriminelle, som ser deres position truet. Serbiens parlament har godkendt Zoran Zivkovic som ny regeringscchef. Læs denne måned baggrundsartikel i Opinion af
Ane Nordentoft, journalist ved Deadline Press, som kortlægger baggrund og konsekvenser ved denne handling.

Koldkrigsstemning mellem Rusland og USA
af journalist Tina Altenburg, Øst Magasinet

Irak-krigen har ført til et forværret forhold mellem Rusland og USA, og en del politiske eksperter taler ligefrem om en stemning mellem de to lande, der ikke er set siden den kolde krig. Det begyndte med, at Rusland som permanent medlem af FN’s sikkerhedsråd var klart imod et angreb på Irak og truede med at nedlægge veto. Men angrebet kom som bekendt alligevel. Siden er forholdet blevet nedkølet yderligere. USA har beskyldt Rusland for at have solgt våben ulovligt til Irak. Det har Rusland afvist og har til gengæld beskyldt USA for at have foretaget spionflyvninger fra Georgien og indover russisk territorium – angiveligt med det formål at overvåge muslimske terrorister. Den anklage afviser USA. Bedre blev stemningen ikke, da en russisk konvoj med den russiske Irak-ambassadør og andre diplomater blev beskudt, da de var ved at forlade Bagdad. Den amerikanske sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice måtte derfor rejse til Moskva for at gyde olie på de oprørte vande. Hun leverede det budskab, at Washington var fast besluttet på at fortsætte det strategiske partnerskab, der er opstået mellem USA og Rusland efter 11. september 2001. Det vil så vise sig, om det får Rusland til at stoppe kritikken af USA.


Rusland må ændre sin økonomiske strategi
af journalist Tina Altenburg, Øst Magasinet

Den russiske regering har opstillet nogle ambitiøse vækstmål. Hvis det står til regeringen, vil økonomien vokse 6-8% pr. år fra 2007-8. Men præsidentens økonomiske rådgiver Andrej Illarionov kalder sådanne vækstmål fuldstændig urealistiske. Regeringens strategi går bl.a. ud på at beskatte den profitable olieproduktion yderligere og omfordele pengene til den uprofitable industriproduktion. Men det vil ikke gøre industriproduktionen mere konkurrencedygtig, for flere penge får jo ikke omkostningerne i industriproduktionen til at falde, siger Illarionov. Han anbefaler derimod regeringen at sætte de statslige udgifter betydeligt meget ned. Men det har regeringen vist ingen planer om.


Russisk medlemskab af WTO på vej
af Redaktør Andrej Sivertsev, Øst Info

Den russiske regering tror på, at medlemsskab i Verdenshandelsorganisationen (WTO) er mulig endnu i 2003. Ifølge viceministeren for Økonomisk Udvikling og Handel, Maxim Medvedkov, som er topforhandler med WTO, vil Ruslands muligheder for at opnå medlemsskab i år være afklaret i slutningen af april, når forhandlingerne med WTO om en række nøglespørgsmål vil være på plads. Læs mere i Nyhedsbrevene "Baltisk Erhverv og Russisk Erhverv.


Tivoli bygger måske ny park i østeuropa
af Redaktør Andrej Sivertsev, Øst Info

Tivoli overvejer at bygge en forlystelsespark i Tallinn, i Riga eller i Warszawa. Ifølge vicedirektør i Tivoli International Mads Kragh afhænger beslutningen om, hvilken af de 3 byer, som man vil etablere sig i, af de lokale myndigheder, og det vigtigste er, at formaliteterne ikke tager for lang tid.
Læs mere i Nyhedsbrevene "Baltisk Erhverv og Russisk Erhverv.Usikkerhed om importsystem i Rusland
af Danmarks Eksportråd

Den russiske regerings planer om at indføre et kvotesystem til regulering af importen af okse-, svine- og fjerkrækød er løbet ind i alvorlige vanskeligheder allerede inden ordningens ikrafttrædelse. Systemet skulle ifølge planerne sættes i værk med virkning fra henholdsvis
1. april og 1. maj 2003 for okse- og svinekød og for fjerkrækød. Nu, kort tid inden ikrafttrædelsen, er det imidlertid helt uafklaret, hvordan ordningerne tænkes administreret. Der er fra myndighedernes side anlagt en historisk vinkel på kvoterne, der tænktes fordelt ud fra de seneste tre års faktiske import i Rusland af kød af de tre kategorier. Dette har imidlertid vist sig ikke at kunne fungere i praksis, først og fremmest fordi en meget betydelig del af importen er gennemført via toldagenter, som i vidt omfang ikke længere eksisterer, og som i øvrigt ikke er i besiddelse af de nødvendige tekniske faciliteter til at håndtere den faktiske import. Flere russiske kødforarbejdningsvirksomheder har i et åbent brev til landets præsident anmodet denne om at intervenere i sagen, der truer med at underminere den løbende kødhandel. Det fremhæves blandt andet, at de kvoter, der ifølge regeringens planer er tiltænkt de største forarbejdningsvirksomheder, kun vil muliggøre produktion i godt en måneds tid, og at de udskæringer, der kræves for at videreføre produktionen, ikke i tilstrækkeligt omfang kan findes på det nationale marked. Uhindret videreførelse af Danmarks eksport af især svinekød til det russiske kødmarked vil i betydeligt omfang afhænge af, hvorledes kvotesystemet besluttes tilrettelagt. Indtil nu har branchen valgt at se tiden an i håbet om, at der findes en fornuftig løsning på de administrative problemer. Yderligere oplysninger kan fåes hos Henrik Curtz, landbrugsråd, Ambassaden i Moskva. Tlf.: +7 095 775 0190, mowamb@um.dk

Letland - et baltisk vækstland
af Danmarks Eksportråd

Letlands økonomi er i vækst, og den danske eksport til Letland steg i 2002 med 5%. Handelsrådgiver på den danske ambassade i Riga, Lars Sall, er ikke i tvivl om, at eksporten vil kunne stige med en faktor fire, således at den samlede danske eksport til Letland om 8-10 år vil ligge i nærheden af DKK fem mia.
- Generelt er de danske investeringer præget af, at Danmark er et smv-land, siger Lars Sall. 
- Vi har omkring 200 registrerede danske virksomheder her, og de fleste flytter produktionen hertil for at spare på omkostningerne og dermed bevare konkurrencedygtigheden. 
- Inden for de sidste to år er et par andre danske engagementer dukket op, fortsætter Lars Sall. – Det er danske virksomheder inden for servicesektoren, der har købt stort op. Codan har således købt 80% af aktierne i Letlands største forsikringsselskab, og DFDS har købt to færgeselskaber, der sejler fra henholdsvis Kiel og Lübeck til Riga Letland er i forvejen et udpræget serviceland, idet 70% af BNP genereres af serviceindustrien, og Lars Sall er ikke i tvivl om, at sektoren i Letland bliver endnu vigtigere, så snart der kommer lidt mere fart på Rusland. På sigt vurderer Lars Sall, at en anden slags investering vil dukke op. – Ud fra en strategisk overvejelse tror jeg, at den danske kød- og mejeriinddustri vil begynde at opkøbe eller bygge produktionsfaciliteter til såvel råvareproduktion som forædling i Letland og i hele Baltikum, vurderer han. 
- Og det vil de gøre ikke blot for at få adgang til et lokalt marked, men også for at få mulighed for at eksportere til de andre lande i EU til konkurrencedygtige priser. Lars Sall er handeslrådgiver på den danske ambassade i Riga.


Rusland på Internettet
af Danmarks Eksportråd

Det kan forekomme svært at finde oplysninger om mange forhold på det russiske marked. Det har mange markedsanalytikere måtte sande efter en søgning på Internettet. Det russiske marked forekommer vanskeligere tilgængeligt end mange andre europæiske, hvor databaser er lettere tilgængelige. Som resultat heraf har ambassaden i Moskva netop samlet en rapport over nyttige links til informationer om det russiske marked, som også udgør en del af det materiale, som ambassaden selv benytter sig af til informationsindhentning. Denne rapport er tiltænkt som assistance til de danske eksportører, som ønsker lettere adgang til overordnede fakta om markedet. Naturligvis kan al information ikke indhentes via Internettet. Ambassaden i Moskva kan desuden være behjælpelig med yderligere specifik information.
Rapporten „Guide to the Russian Internet" kan rekvireres ved henvendelse til ambassaden i Moskva med e-mail: mowamb@um.dk og koster 250 DKK.

NORDPROLINK

af Danmarks Eksportråd

Med Nordisk Ministerråds program NORDPROLINK er det nu muligt for danske virksomheder at modtage støtte til op til en måneds uddannelse af erhvervsfolk fra Estland, Letland, Litauen og det nordvestlige Rusland i Danmark. Programmets målsætningen er at styrke udviklingen af SMV'er i Baltikum og forbedre deres kontakter til nordiske erhvervsliv. For danske virksomheder, der ønsker at styrke relationen til samarbejdspartnere i Baltikum, eller uddanne medarbejdere ved baltiske datterselskaber, gør ordningen det altså muligt at opnå støtte hertil. Målgruppen er medarbejdere under 35 med mindst et års erhvervserfaring, for hvem der finansieres rejse, ophold og dagpenge i op til en måned. I 2004 udpeges i to omgange 30 erhvervsfolk fra hvert af de fire lande til deltagelse i programmet. Ansøgningsfristerne i 2003 er hhv. 15. april og 15. september. Ordningen administreres lokalt af Nordisk Ministerråds Informationskontorer i de fire lande. Yderligere oplysninger kan også fås hos Alexander Schultz, Royal Danish Embassy, Vilnius, Phone: +37052153434; Fax:

Overblik over den økonomiske situation i Polen
a
f Eurocenter  

Polens overgang til markedsøkonomi har fundet sted samtidig med et økonomisk boom med årlige vækstrater siden begyndelsen af 1990'erne på 5-7%. Polen oplevede dog i 1997-1999 et mindre økonomisk tilbageslag, hvilket skyldes et fald i den indenlandske efterspørgsel samt kriserne på eksportmarkeder såsom Rusland.
BNP pr. indbygger (målt ved real købekraft) er omkring 8.000 USD, hvilket er 40% af gennemsnittet for EU-landene. Arbejdsløsheden er omkring 10%, og inflationen er faldet en del de senere år og har nu stabiliseret sig omkring 6-7%.
Den økonomiske udvikling i Polen har resulteret i en stigende servicesektor, som i dag er mere end dobbelt så stor som industriproduktionen. Polen har også opnået en aktiv SMV-sektor, som nu står for 45% af det polske BNP og 60% af beskæftigelsen.
Privatiseringen af små og mellemstore statsejede virksomheder samt liberale retsregler for etablering af nye virksomheder har medført en privat sektor, der er ansvarlig for 70% af de økonomiske aktiviteter. Polen vedtog et privatiseringsprogram i 1998, som sigter på at privatisere 70% af de aktiver, der stadig er ejet af staten. Disse aktiver, som indbefatter store kemi- og stålvirksomheder, er 35 mia. euro værd. Yderligere oplysninger fås hos EuroCenter, e-mail ec@eurocenter.info


Østersøkonsulenter søger praktik
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Prognoser og analyser fra Udenrigsministeriet, Dansk Industri og EU-kommissionen tegner et særdeles positivt billede af markedspotentialet i Østersøregionen, herunder den europæiske del af Rusland. Danske virksomheder har lige nu alle gode grunde til at tænke internationalt og herunder overveje deres forretningsmuligheder i Øst- og Centraleuropa.
Baltic Link tilbyder en uddannelse som Østersøkonsulent, som uddanner medarbejdere til funktioner i Østeuropa. Konsulenten kan bidrage med eksportrelateret projektarbejde rettet mod Deres igangværende eller påtænkte projekter i Østersøregionen. Baltic Link har pt. 15 personer under uddannelse som søger praktik pladser. Kontakt Baltic Link, eller besøg: www.balticlink.dk Eller ring til Projektleder Lars Bjørnvik på +45 3614 1900.


Konkurrence vindere fundet
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Øst Magasinet ønsker at takke alle deltagere i vores vin konkurrence, som blev afholdt i marts måned. Der er nu på  reel vis, trukket lod blandt deltagerene og de 3 vindere har hver modtaget 3 flasker god rødvin. En tak til dem og alle øvrige deltagere.


Arven efter Milosevic
af Ane Nordentoft, journalist, Deadline Press

Mordet på Zoran Djindjic er et brutalt signal om, at det er på høje tid at rydde op i Serbiens magtfulde underverden.

Viljen til at rydde op i en blodig fortid blev efter alt at dømme det, der gjorde en ende på den serbiske premierminister Zoran Djindjic’ liv i sidste måned.
Da daværende præsident Slobodan Milosevic blev væltet ved en ublodig revolution i oktober 2000, overtog premierminister Zoran Djindjic styringen med Serbien. Blandt meget andet tvang den nye, energiske regeringsleder de nødvendige reformer igennem, liberaliserede lovgivningen og samarbejdede med den forhadte krigsforbryderdomstol i Haag. Men han arvede samtidig et system af politisk udnævnte dommere, militære topfolk og politichefer.
En dybt betændt arv, som alle hidtil har ignoreret, ikke mindst Vojislav Kostunica, der indtil for nylig var præsident for det nu opløste Jugoslavien. Alle i regeringen holdt sig langt væk fra problematiske reformer af hæren, politiet og dommerstanden. 
Imidlertid har mordet på Djindjic udløst en bølge af arrestationer i et forsøg på én gang for alle at gøre op med Serbiens vildtvoksende underverden.
Myndighederne har arresteret omkring 7000 personer med tilknytning til den omfattende serbiske mafia. Hertil hører også landets vicestatsanklager, højesteretsdommere, politichefer og andre højt placerede personer. En hård reaktion mod mafiaen er nødvendig for at sikre, at Serbien ikke endnu en gang bliver Europas paria. 
De mange anholdelser viser, at regeringen for alvor tager fat om problemerne omkring den krigslobby, der omgav Milosevic.
Det serbiske politis specialenhed, JSO, bedre kendt som De Røde Baretter, er nu nedlagt. Gruppen stod bag systematiske myrderier og plyndringer i Kosovo, Bosnien og Kroatien. Som en giftig "stat i staten" har den ved flere senere lejligheder demonstreret sin magt og vist eksempler på, at den kunne true regeringen i Beograd.  
Djindjic gik balancegang på en meget tynd line mellem at holde sig på relativt god fod med mafiaen, der paradoksalt nok hjalp ham og den demokratiske alliance DOS til magten i oktober 2000, og samtidig fortsætte det nødvendige samarbejde med krigsforbryderdomstolen i Haag.
Han har flere gange understreget, at der var visse af de eftersøgte krigsforbrydere, som han ikke kunne eller ville udlevere til Haag. Hans løfte til dem var, at han ville lade dem være i fred. Men presset fra Haag betød, at han ikke længere kunne leve op til disse løfter.  
Sigende er det, at samme dag som Djindjic blev myrdet, skulle han have underskrevet en arrestordre på Milorad Lukovic, også kendt som ”Legija”, der er tidligere næstkommanderende i politiets specialstyrker og en af de tre hovedmistænkte bag mordet. 
Under Milosevic havde gangstere som Zeljko ”Arkan” Raznatovic parlamentarisk beskyttelse, og der var endnu langt fra ryddet op i disse forhold. En masse af Milosevic' gamle folk sad stadig på topposter inden for politiet og militæret, ligesom specialstyrken De Røde Baretter, der har hærget og myrdet i Kosovo, Bosnien og Kroatien, først er blevet opløst og arresteret lige efter mordet på Djindjic. 
Imidlertid tyder de mange anholdelser og de omfattende politiaktioner på, at mordet på premierministeren kan have den side-gevinst, at den kan fremprovokere en reel demokratisering. Der er imidlertid brug for hjælp fra det internationale samfund, og det er af største betydning, at Serbien nu får hjælp fra EU, Europarådet og OSCE. 
Mordet på Zoran Djindjic giver Serbiens politikere chancen for at gøre op med de omfattende kriminelle strukturer, de arvede fra Milosevic, samt at begynde at konfrontere befolkningen med de forbrydelser, landets tidligere regering stod bag i sidste årti.
Hvis det lykkes for regeringen og politiet at rydde op i den underverden af skjulte magtstrukturer, vil det lette Serbiens vej mod europæisk integration, skriver International Crisis Group. I modsat fald, skriver ICG, risikerer Serbien at blive det næste Hviderusland.

Markedskommentar
af
Jyske Invest

Tilbageblik

Krigen i Irak fik i første omgang olieprisen til at falde kraftigt i forventning om, at krigen blev kortvarig. Det fik de store russiske olieaktier til at falde tilsvarende. Sidst på måneden blev det dog klart, at krigen kunne trække ud, og olieprisen rettede sig en smule samtidig med at olieaktierne stabiliserede sig.

Den politiske usikkerhed i Polen fortsætter. Ud over at regeringen overlevede et mistillidsvotum truede finansministeren med at gå af, hvis ikke hans reformforslag fik opbakning. Det har ført til en svækkelse af den polske valuta, zloty, med over 5%.

Forventninger
Hvad der sker på det russiske aktiemarked efter en Irak-krig er ikke entydigt afhængigt af olieprisen - risikopræmien på de russiske aktier er mindst lige så vigtig. De russiske olieaktier har ikke nydt godt af opturen i olieprisen, og derfor forventer vi ikke et stort udsalg af olieaktierne ved et kursfald på olien, men de kan dog godt blive pressede på kort sigt. En hurtig løsning på Irak-krisen vil højst sandsynligt få risikopræmien på aktier til at falde, og det vil de russiske aktier også nyde godt af.

Vi forventer en fortsat positiv økonomisk og politisk udvikling i de østeuropæiske lande. Målt på BNP pr. indbygger er selv de rigeste østeuropæiske lande bagud i forhold til de fattigste af EU-landene. Igennem de sidste mange år er denne forskel dog mindsket, og vi forventer, at trenden fortsætter. Aktierne i Østeuropa er desuden væsentligt billigere end aktierne i Vesteuropa, og med en fortsat konvergens mod standarderne i Vesteuropa forventer vi, at denne forskel vil blive indsnævret.


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. maj 2003. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 900+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Tilbud fra East-X-Net!

East-X-Net tilbyder medlemmer af nyhedsgruppen rabat på udvalgte produkter. Du kan kontakte leverandørene, og få rabat. Du skal bare være medlem af nyhedsgruppen, og det er gratis!

Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. Denne service er gratis.
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2003 Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

 
 
Modtag
Øst Magasinet
med mail:

Tilmelding

Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


 
Øst Magasinet:
ArkivetEast-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreWe did this.....
Interesseret i 
en hjemmeside!

Klik ind hos:
www.loumann.dk
Tlf: 75720232


Vigtig besked:

Vidste du at du kan kontakte East-X-Net's læsere? 
Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 1997.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.