MENU

Aktiviteter
Forside
East News
Info Center
Russian Info

Søgning på sitet
East-X-Net
Portal Map

Bruger info
Bruger info
Pressroom


Site info
Reklame info
Copyright

Kontakt
Kommentar

 VidenPortal til Østeuropa

User Policy 

East-X-Net leverer følgende internet tjenester:

East-X-Net's Videnportal
Nyhedstjeneste
East Export Info Center
Russian Info Center
East-X-Net's Bookstore

Ved evaluering og vurdering af tjenesterne skal følgende betingelser overholdes. Såfremt De ikke ønsker at overholde disse betingelser, da bedes De afholde Dem fra at benytte disse service ydelser.

User Policy / Ansvar
De påtager dem selv det fulde ansvar ved brug af East-X-Net  internet tjenester. Hverken East-X-Net eller tilknyttede giver garantier, og fralægger sig ethvert ansvar ved benyttelse af data, erhvervet via East-X-Net's internet tjenester. Det er udelukkende deres egen opgave og risiko at kontrollere oplysninger videregivet via internet tjenester. Under ingen omstændigheder skal East-X-Net gøres ansvarlig for direkte og indirekte skadefølger, eller nogen anden skadefølge af manglende anvendelsesmulighed, herunder tab af indtjening. Der tages forbehold for tekniske og typografiske fejl. Links til trediemands hjemmeside gør, at De forlader East-X-Net's hjemmeside. Disse hjemmesider er ikke under East-X-Net's kontrol. Derfor er East-X-Net ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider.

East-X-Net har aftaler med leverandører, som tilbyder rabat til medlemmer af Nyhedsgruppen. Leverandøren har det fulde ansvar for leverancer; der kan derfor ikke rejses krav mod East-X-Net. 

Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, afsløring af hemmelige oplysninger eller kopiering samt brug af hele eller dele af disse web sites er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgning.  

Regler for ophavsret og internetjura kan læses på følgende hjemmesider:
Samrådet for ophavsret  
Copydan
Retsinfo 

L
æs desuden følgende erklæringer.
Fortrolighedspolitik
User Policy.
FAQ
Directory Policy
Link policy
PDF-brochure.Copyright & Trademarks © East-X-Net. 

 


East-X-Net
Bookstore

Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
Bookstore

 

     

 

   
     

 

   
 

 

© East Export Network.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 

    Print this page.