East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - December 2004 - Nr. 62

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Glædelig jul
:: Ukrainsk præsidentvalg skal gå om
:: Olieselskabet Jukos tæt på sit endelige

:: Stærkt begrænset antal lønmodtagere fra Østeuropa
:: Problemer med EURO i det nye EU
:: Polske læger til Danmark
:: Eksportråd lancerer Global Markedsrådgivning
:: Dansk varme til borgerne i Kiev
:: Dansk hjælp til ukrainske fjernvarmeproblemer
:: Indvielse af Grundfos' hovedkontor i Kiev

2. Opinion

::
Interessen for Ukraine er tiltagende….
Også efter de seneste ugers begivenheder.
Af Bo eske Nyhus, Munk, Andersen & Fejlberg

:: Bureaucracy is the greatest challenge

By Baltic Development Forum


3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


  1. Artikler

Glædelig jul
af
Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Øst Magasinet's og East-X-Net's redaktion ønsker dig en god jul og et godt nytår. Vi takker for din opmærksomhed i 2005.


Ukrainsk præsidentvalg skal gå om
af Journalist Tina Altenburg

Det er nu besluttet, at anden runde af det ukrainske præsidentvalg skal gå om anden juledag. Det er en klar sejr til oppositionen, der støtter præsidentkandidat Viktor Jusjenko og har klaget over omfattende valgsvindel. Samtidig er der fremlagt beviser for, at man har forsøgt at forgifte Jusjenko under valgkampen. Det ventes, at det kan være det endelige dødsstød til regimets mand, nuværende ministerpræsident Viktor Janukovitj. Mange har frygtet, at det politiske kaos kunne føre til Ukraines splittelse. Jusjenko støttes af den vestlige del. Han går ind for en tilnærmelse til EU og gennemførelse af liberale markedsøkonomiske reformer. Janukovitj har sin støtte i den russisk-dominerede østlige del, og han vil trække Ukraine tættere på Rusland. Efter at oppositionen har demonstreret i flere uger i den ukrainske vinterkulde, kan de nu se frem til endnu en chance anden juledag. Læs mere...tilmeld her! 


Olieselskabet Jukos tæt på sit endelige
af Journalist Tina Altenburg

Myndighederne i Rusland har besluttet at sætte Jukos' største produktionsenhed, Juganskneftegaz, til salg på en auktion den 19. december. Det har myndighederne ganske vist proklameret før, men denne gang synes det at være alvor. Det store statslige gasselskab Gazprom har allerede erklæret at være interesseret i at købe produktionsselskabet, der står for 60 % af Jukos' samlede olieproduktion. Juganskneftegaz er så vigtig for Jukos, at der ikke vil være noget Jukos uden produktionsenheden. Dermed synes selskabet tæt på at være likvideret. Aktionærerne i Jukos er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 20. december. Der skal de tage stilling til, om selskabet skal erklæres konkurs. Det er stadig et mysterium for alle, om Jukos egentlig har gjort noget ulovligt. Men alle eksperter er enige om, at godt nok har Jukos betalt påfaldende lidt i skat, men det samme gør sig også gældende for mange andre russiske olieselskaber. Et par andre olieselskaber har nu også modtaget opkrævninger på restskat fra myndighederne, men der er her nærmest tale om symbolske beløb. De fleste iagttagere vurderer, at der ikke bliver nye Jukos-sager ud af de nye opkrævninger. De er rent symbolske, så man kan vise omverdenen, at alle får samme behandling. Men i virkeligheden er det en personlig hetz rettet mod Mikhail Khodorkovskijs Jukos.


Stærkt begrænset antal lønmodtagere fra Østeuropa
af Øst Magasinet

En undersøgelse i Ugebrevet A4 konkluderer at trafikken af lønmodtagere mellem Østeuropa og Danmark er stærkt begrænset. Nu syv måneder efter EU’s udvidelse er østeuropæernes interesse for at tage til Danmark minimal, ligesom stort set ingen danskerne bosætter sig i Østeuropa. Til gengæld ser stadig flere danske virksomheder muligheder i at etablere sig i de nye EU-lande.

Ugebrevet A4 har foretaget en rundringning til de danske ambassader med følgende resultat:

*Der kun bor omkring 1.820 danskere i de 10 nye EU-lande, der har et samlet indbyggertal på cirka 75 millioner. Tallet bygger på skøn, fordi danskere, der bor i de 10 lande, ikke har registreringspligt på ambassaderne

*Siden udvidelsen 1. maj har ambassaderne tilsammen fået cirka 1.100 henvendelser fra personer, der søger arbejdstilladelse i Danmark. Kun to ud af ni ambassader melder om stor interesse for at tage til Danmark.

*Skønsmæssigt har 850 danske virksomheder etableret sig med kontor eller produktion i de nye EU-lande. Tallet tager dog ikke højde for gengangere mellem de forskellige lande.

*Seks ud af ni ambassader har oplevet en ekstraordinær stigning i danske virksomheders interesse for at etablere sig i landet op til og efter udvidelsen. Otte ud ni ambassader forventer, at antallet af danske virksomheder vokser de kommende år.
Kilde: Ugebrevet A4 - http://www.ugebreveta4.dk

Læs mere...tilmeld her!
 


Problemer med EURO i det nye EU
af Øst Magasinet

Alle de nye EU lande ønsker en hurtig indførsel af EURO valutaen, men det går skidt med opfyldelse af EU's krav til optagelse. Faktisk lever ingen af de 10 nye lande op til kravene, som blev vedtaget i Unionen d. 1. maj 2004. Især er der problemer med nedbringelse af statsunderskud og høj inflation. Landene skal består fem prøver; *prisstabilitet, *nedbrigelse af underskud og gæld, *stabil valuta, *styr på rentessatser samt *uafhængige centralbanker. En rapport fra EU Komissionen viser at Litauen fører feltet med opfyldelse af 3 krav. Tjekkiet, Estland og Letland opfylder 2 krav. Bunden indtages af Polen og Ungarn, som ikke opfylder nogen af kravene. Chefen for den europæiske Centralbank, Jean-Claude Trichet, efterlyste på et pressemøde i Frankfurt en langt større indsats, samt kritiserede landene for ikke at nedbringe deres underskud.
Læs mere...tilmeld her! 


Polske læger til Danmark
af Øst Magasinet

40 polske læger indtager fra årskiftet lægejobs i fire danske amter. "Og flere er på vej" udtaler formanden for amternes sundhedudvalg Bent Hansen til Ritzaut. De danske sygehuse mangler cirka 800 speciallæger. Lægemanglen forventes at stige på trods af et stigende antal lægestuderende. Det forventes ligeledes at der også vil komme læger fra de baltiske lande litauen, Letland og Estland. De polske læger har gennemgået et halvt års uddannelse i dansk sprog og kultur. Lægerne skal bekæftige sig med anæstesi, kirugi og røngen. Læs mere...tilmeld her!   


Eksportrådet lancerer Global Markedsrådgivning
af Øst Magasinet

Én indgang til Danmarks Eksportråds over 85 repræsentationer i 61 lande og samtidig en One-Stop Shop med rådgivning om både Danmarks Eksportråds og Danidas erhvervsinstrumenter. Det er hvad danske virksomheder fremover vil møde hos de 6 eksportrådgivere i det nye team "Global Markedsrådgivning" fra den 1. december 2004.
"Med etableringen af Global Markedsrådgivning imødekommer vi to ønsker fra vores kunder: For det første at man hurtigt kan kontakte en eksportrådgiver i Danmark og nemt etablere en indgang til den globale organisation, hvad enten det drejer sig om rådgivning på ét enkelt eller flere markeder, rådgivning om eksport eller sourcing eller rådgivning om projekteksport eller handelspolitiske forhold. For det andet at eksportrådgiverne også kan rådgive om erhvervsinstrumenter i udviklingslande" siger Jarl Frijs-Madsen, chef for Kunderelationer i Danmarks Eksportråd. En yderligere vigtig nyskabelse er, at Global Markedsrådgivningsteamet er sektorinddelt. Rådgiverne i Global Markedsrådgivning vil fremover sikre større grad af samarbejde på tværs i organisationen inden for hver sektor, lige som de vil arbejde sammen med erhvervsorganisationer og erhvervschefer. Foreløbig arbejdes der med følgende sektorer: Fødevarer; IT, tele & elektronik; Energi & Miljø; Bygge & Anlæg; Maskinindustrien; Sundhed og Møbler & design & tekstiler. "Sektorspecialiseringen sikrer at vores rådgivere har et grundlæggende kendskab til den enkelte virksomheds sektor, marked og forretningsvilkår. Det sparer virksomheden for en masse indledende snak og gør rådgivningen mere målrettet. " siger Jarl Frijs-Madsen.
Global Markedsrådgivning forventes at betjene over 600 danske virksomheder i 2005. Læs mere...tilmeld her! 


Dansk varme til borgerne i Kiev
af Danmarks Eksportråd

Borgerne i Kiev har fået varmen. Samtidig har de fået flere penge på lommen. Det er takket være den danske fjernvarmeindustri og inspirationen fra Danmark.
Ved et møde mandag, under eksportfremstødet Ukrainske Dage, afholdt i denne uge, blev Danmark og den danske fjernvarmeindustri nærmest skamrost af generaldirektøren for Ukraines største fjernvarmevirksomhed, Kiev Energo.
"Takket være inspirationen fra Danmark, har vi fået en langt bedre energifordeling. Ikke nok med det - vi har også fået en væsentlig energibesparelse ud af samarbejdet," siger Ivan Plachkov.
Samarbejdet med den danske fjernvarmeindustri er, ifølge generaldirektøren, grunden til at Kiev Energo fik et verdensbanklån på 200 mio. USD til udvikling af fjernvarmesystemet i Kiev. Penge som flere af deltagerne i eksportfremstødet allerede har fået del i ved odrer til Kiev Energo.
"Det er klart, at Kiev Energo ikke kunne optage et lån, før de vidste hvad pengene præcist skulle bruges til. Det var grundlæggende det vi hjalp dem med at finde ud af," siger Lars Bodilsen, formand for dansk fjernvarmeindustris organisation DBDH.
Tidligere var der store problemer med fjernvarmeforsyningen i Ukraine. I en boligblok kunne man opleve temperaturforskelle på 10-20 grader. Så mens ovenboen sad i undertrøje for åbne vinduer, sad underboen med russerhue og uldne sokker på.
Overdimensionering, manglende regulering og dårlig vedligeholdelse giver stadig store muligheder for besparelser i centralvarmesektoren i Ukraine. Det har Kamstrup, som deltager i Ukraine, netop erfaret. Kamstrup har fået en fortløbende ordre på levering af 1.000 målere om året til Kiev.
Eksportfremstødet varer ugen ud. Udover firmaer fra fjernvarmeindustrien, deltager også firmaer fra møbel- og mobiltelefonisektoren. Læs mere...tilmeld her! 


Dansk hjælp til ukrainske fjernvarmeproblemer
af Danmarks Eksportråd

Renovering og effektivisering er de to primære arbejdsområder for den task force, der skal hjælpe ukrainske fjernvarmeudbydere med at skabe bedre økonomi og bedre varmeforhold. Det undersøges nu, om Danmark kan købe CO2-reduktionen, og om den givne besparelse det kan medføre, kan indgå som en del af finansieringsgrundlaget.
Et møde tirsdag, under eksportfremstødet, Ukrainske Dage, blev et gennembrud for dansk fjernvarmeindustri. Beslutningen om at lave en dansk task force, blev taget under et møde med ukraines største fjernvarmeudbyder Kiev Energo.
Den danske task force kommer til at bestå af folk fra Dansk Industri, folk fra ambassaden  og den danske fjernvarmeorganisation, DBDH. Med i ryggen har de Danmarks Eksportråd.
"Det har utroligt spændende perspektiver. Vi skal tilbage til Kiev inden jul for at diskutere, hvordan vi kan løse de konkrete problemer," siger Lars Bodilsen, formand for DBDH.
De problemer som den danske task force skal hjælpe Kiev Energo med at løse er:

  • Problemer med forbrændingsanlæg til affald. Ukraine har fire anlæg, men kun et af dem kører.
  • Renovering og implementering af 200 keddelstationer.
  • En klar definering af krav og rettigheder mellem forbruger og producent.

Danmark har allerede leveret en del udstyr til Kiev Energo og atten nye varmestationer, ’substations’, skal opføres til næste år. En ordre til 10-20 mio. kr.
"Vi har meget store forventninger til det her. Vi har allerede arbejdet sammen med Kiev Energo i seks år, så det her er frugten af et godt og langt samarbejde," siger, sektorekspert ved ambassaden i Warszawa, Klaus Sørensen, der bliver en del af task forcen.
Undersøgelser er allerede sat i gang med henblik på at finde den rigtige finasiering for projekterne. Der arbejdes med en plan om at lave en finansieringsmodel, hvor Nordic Environment Finance Cooperation - Nefco, Danmarks Eksportkreditfond, 80 mio. USD (En rest fra et Verdensbanklån optaget i år 2000) og en joint implementation indgår. 
Kyoto Protokollen åbner mulighed for, at få godskrevet reduktionen af drivhusgasser i andre lande på sit eget drivhusgas-regnskab. Grundlæggende handler det om, at Danmark køber den CO2-reduktion, som nye og mere energibesparende anlæg vil medføre. CO2 reduktionen repræsenterer en værdi, der kan være med til at finansiere 10-15 % af udgifterne til projekterne.
Opgaven for task forcen er, at definere problemerne, komme med finansieringsforslag og finde relevante danske samarbejdspartnere til udførelse af opgaverne.
"Mødet i december, vil udmynte sig i en konkret plan for samarbejdet og en diskussion af finansieringsmulighederne. Det her er med til at understrege, hvor vigtigt det ukrainske marked er for Danmark," siger, sektorekspert ved ambassaden i Warzawa, Klaus Sørensen.
Med ved mødet deltager også relevante danske virksomheder. Læs mere...tilmeld her! 


Indvielse af Grundfos' hovedkontor i Kiev
af Danmarks Eksportråd

Grundfos har netop indviet nyt kontor til atten lokale medarbejdere i Ukraine. Med ved indvielsen var blandt andet, de største lokale kunder, chefen for Danmarks Eksportråd og den fungerende ambassadør for Ukraine.
Grundfos konkurrerer næsten med julemanden i Ukraine. Overdimensionerede pumper af dårlig kvalitet fra sovjettiden, medfører et kæmpe el-forbrug i fjernvarme-, spildevands- og drikkevandssystemerne. Så stort, at beregninger viser, at investeringerne er betalt tilbage på bare to år. Det er en "gave" som de ukrainske fjernvarmevirksomheder har svært ved at sige nej til.
"Vi har brug for tusindvis af Grundfospumper i de kommende år, og ikke mindst den know how som Grundfos og danske fjernvarmevirksomheder kan levere. Danmark er det førende land i verden indenfor fjernvarmeteknologi," siger direktøren for Ukraines største fjernvarmeudbyder, Kiev Energo.
Beslutningen om at åbne kontor i Kiev, er resultatet af et frugtbart arbejde i Ukraine igennem de sidste syv år. Et arbejde der ikke ser ud til at blive mindre de næste år.
"Kiev Energo ligger inde med 80 mio. US$ fra et verdensbanklån. Pengene er øremærket til effektivisering og udbygning af fjernvarmesystemet, så vores forventninger til fremtiden i Ukraine fejler ikke noget," siger direktør for markedsudvikling hos Grundfos, Hans Peter Andersen.
Behovet for nye og effektive pumper, der kan reguleres i forhold til forbruget understreges af vandforbruget i landet. I Danmark bruger vi i gennemsnit cirka 120 liter pr. døgn pr. person. I Ukraine er det tal mere end fire gange højere.
Læs mere...tilmeld her!


Interessen for Ukraine er tiltagende….
Også efter de seneste ugers begivenheder.
Af Bo eske Nyhus, Munk, Andersen & Feilberg.

Der er to grunde til at interessere sig for Ukraine - produktion i Ukraine og salg til Ukraine. De seneste ugers begivenheder i Ukraine har bestemt ikke gjort Ukraine mindre interessant for EU virksomheder - tværtimod.
På afsætningssiden vil nogle produkter kunne opleve en midlertidig opbremsning, men kun på det meget korte sigt. På lang sigt vil markedet i Ukraine blive endnu mere interessant, end det har været tidligere - optimisme og psykologi spiller også en rolle i Ukraine. For hvad angår lavtlønsproduktion har landet samme attraktion nu, som det havde for et halvt år siden og fremtidsudsigterne er endnu bedre.
Ukraine har endnu engang bevist at det er et stabilt land med en økonomisk vækst og en befolkning der på flere og flere områder begynder at ligne Europæere.
På positivlisten står endvidere, at Ukraine nu er slået fast i den europæiske bevidsthed, som et alt andet en anonymt land. De store politiske perspektiver er derudover at lavinen endelig er sat i gang. Hvad sker der nu med Hviderusland, hvad med Rusland, hvordan vil EU ændre politik i forhold til Ukraine, og kan man forestille sig at et demokratisk Ukraine med en voksende markedsøkonomi vil få nej til EU mens Tyrkiet vil blive inviteret indenfor? 

Folk bliver jo hverken dyrere eller dummere! 
For de virksomheder der påtænker produktion i Ukraine er argumentationen den samme som før. Lønningerne er lave, kvalifikationerne er høje og Ukraine ligger tæt på Europa. På baggrund af den politiske udvikling er der ingen grund til at formode at den ukrainske medarbejder på nogen måder bliver ”dummere eller dyrere” - om noget måske lidt mere selvbevidst. På udenrigshandelssiden er de fleste forhold reguleret bilateralt mellem EU og Ukraine og derfor vil der ikke ske store væsentlige ændringer på kort sigt. En status-quo har allerede vist sig at være acceptabel for de fleste.
Med den stærke politiske manifestation er der ingen tvivl om, at reformtempoet vil blive sat i vejret og at rammebetingelserne på længere sigt går mod det bedre. Et afgørende element i oppositionens protest har netop været utilfredsheden med tingenes tilstand, med systemets evne til kun at skabe rigdom for sig selv og en begrænset skare, mod magtmisbrug og mod uigennemsigtighed i den offentlige administration. Denne protest kan ikke længere ignoreres af myndighederne og dette vil nødvendigvis betyde noget for erhvervslivets rammebetingelser, herunder myndighedsudøvelsen.

Folk bliver jo ikke fattigere af privatiseringer og markedsreformer!
Danske Bank har udnævnt Ukraine til en tigerøkonomi og landet har i 2004 haft en økonomisk vækst på over 11 procent - den største vækst i Europa. De fem største byer i Ukraine har stadig flere indbyggere end hele Baltikum tilsammen og begivenhederne har jo netop bevist at middelklassen er stor og voksende.
Det er klart at de seneste begivenheder har fået mange investeringsprojekter til at gå i stå og private købebeslutninger er uden tvivl også blevet udskudt. Danske eksportører beretter om, at handlen i december er helt sat i bero. Den dynamik der er igangsat kan imidlertid ikke bremses og den økonomiske vækst vil også i 2005 være høj.
På lidt længere sigt vil de forbedrede rammebetingelser i erhvervslivet og den gryende optimisme medføre et højere privatforbrug og flere nyinvesteringer i erhvervslivet - indenlandske såvel om udenlandske.

En risikovurdering
Når man ser tilbage på hændelsesforløbet er det værd at bemærke at den ellers meget overvældende manifestation er forløbet uden vold og uden trusler. Ukraine er på mange måder stadig Europas mest stabile land og har bevist, at der kan ske væsentlige forskydninger i magten i landet uden at dette medfører vold og uro. Læs mere...tilmeld her! 


Bureaucracy is the greatest challenge
By Baltic Development Forum

Bureaucracy is the greatest day-to-day problem and a major challenge for both efficient and comprehensive business cooperation in the Baltic Sea Region. This is clear from a survey conducted among the participants at this year's Baltic Development Forum summit in Hamburg. The survey is included in the summit report released this week.

The sixth annual Baltic Development Forum summit drew almost 400 regional and extra-regional decision-makers representing business community, politics and public administration as well as leaders from innovation agencies, research institutions and the media. During the summit they were all asked to respond to the question on the three greatest problems in the Baltic Sea region problems.

The delegates eventually mentioned bureaucracy (60%), cultural barriers (32%) and lack of complete implementation of EU legislation (24%).

When asked about the three biggest challenges for the Baltic Sea countries in the next three years participants mentioned: Initiate new clusters (38%), bureaucracy (38 %), corruption (36%) and realisation of the EU's Single Market (28%). However, surprisingly few participants found taxes and duties to be an important barrier to cooperation. No responses mentioned company tax among the region's greatest problems and less than 6% saw tax as an important barrier to cooperation.

"The result certainly wasn't unpredictable. The new and successful businesses in the Baltics as well as Russia and Poland demand a political environment with a strong anti-corruption commitment and no bureaucracy. Just like Scandinavian and German businesses", Uffe Ellemann-Jensen, Chairman of Baltic Development Forum, says.

BASF's Senior Vice President Hubert Mandery who participated as speaker during the summit mentioned the continuing problem with bureaucracy in his address during the summit in Hamburg. "Less bureaucracy and better regulations - not more regulations - are a must", Hubert Mandery said along the lines of Carl Cederschiöld, High Representative of the Mayor of Stockholm.

Carl Cederschiöld, who during the summit in Hamburg announced Stockholm as venue for the 2005 summit, pointed out that distorting subsidies, cumbersome bureaucracy and high taxes remained the main challenges for the region. "They curb incentives for innovation", Carl Cederschiöld said.

Uffe Ellemann-Jensen agrees. "Challenges remain and if we fail to organize coordinated regional action, the challenges might just be too high for anyone to overcome. The companies currently located in the region would eventually downgrade their involvement in the region relative to their activities to gain stronger foothold in other parts of the world", says Uffe Ellemann-Jensen.

Baltic Development Forum is preparing a joint initiative called "The Baltic Sea Initiative 2010". The initiative unlocks the benefits of regional cooperation and sets specific goals for what the Baltic Sea region aims to achieve in the new era that the region has entered. "The Baltic Sea Initiative 2010" will be basis for discussions at next year's Baltic Development Forum summit in Stockholm, 16-18 October, which will be co-organised with the Swedish Agency for Innovation Systems, VINNOVA.

"The initiative will be linked closely to the European Union's Lisbon strategy. I expect the initiative to reinforce the impact of the Lisbon reforms in the Baltic Sea countries and to widen the knowledge of the region globally", says Uffe Ellemann-Jensen.

The report will be send to all participants at the summit as well as the European Union's heads of state and governments. It will also be available for downloading on Wednesday, November 22, 2004 at: http://www.bdforum.org

BACKGROUND:
386 leaders from business, politics and public administration as well as leaders from innovation agencies, research institutions and the media. The participants were asked their opinions on the following question:
Which three problems does your company/organisation meet most often in the Baltic Sea region, and what are the three biggest challenges for the Baltic Sea countries in the next three years?
Responding to the question on problems, participants mentioned:

1) Bureaucracy (60%)
2) Cultural barriers (32%)
3) Lack of complete implementation of EU legislation (24%)

Responding to the question on challenges, participants mentioned:
1) Initiate new clusters + bureaucracy (38 %)
2) Corruption (36%)
3) Realisation of the inner market (28%)

The survey is included in the summary of the report on the sixth annual Baltic Development Forum summit in Hamburg, September 12-14, 2004. Læs mere...tilmeld her! 


Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. februar 2005. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 900+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Nyhedsmail

Tilmeld dig East-X-Net's nyhedsgruppe og få tilsendt Øst Magasinet hver måned med artikler om østeuropæisk erhverv og politik. 
Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 2004 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

Besøg
Arkivet


East-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 


Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2004.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.