East-X-Net's e-Magasin om Østeuropa - 10 årlige udgivelser - Marts 2005 - Nr. 64

         

 

 

 


MENU

Aktiviteter
::
Forside
::
East News Center
:: Erhvervskontakt
:: Info Center
:: Job Center
:: Russian Info

Søgning
:: East-X-Net
:: Portal Map

Brugergruppe
:: Tilmelding

Øst Magasinet
:: Arkivet
:: Vores mål

Bruger info

:: Bruger info
:: Reklame info
::
Copyright


Kontakt
:: Kommentar

Indhold:

1. Artikler
:: Først Ukraine, nu Moldova
::
Den tjetjenske oprørsleder Maskhadov dræbt
:: Prisstigninger gør ondt i Rusland
:: Kandidat til præsidentvalget 2008
:: Rusland styrker immigrationskontrol
:: Ukraine ønsker EU medlemskab
:: Ukraine trækker tropper ud af Irak
:: Fælles internet eksportportal etableret
:: Danske potentialer i Rusland
:: Russiske mænd bliver ikke gamle 
:: Faldende vækst, men stigende olieproduktion i Rusland
:: Carlsberg klarer sig godt i Rusland

2. Opinion

:: Danske virksomheder er for kloge til Rusland!
Af Bo Eske Nyhus, Munk, Andersen & Feilberg.

3. Næste udgivelse

 Modtag Øst Magasinet med mail

Modtag en månedlig e-mail med 
Øst Magasinet. Se sidste udgave i Arkivet

10 årlige udgivelser: 
*Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år
(kr. 250,00 incl. moms).
Tilmeld her! 


 1. Artikler

Først Ukraine, nu Moldova
af Journalist Tina Altenburg

Moldovas regerende kommunistparti vandt endnu engang flertallet i weekendens parlamentsvalg. Sidste gang gik de til valg på at gøre Moldova tæt knyttet til Moskva. Men denne gang går de til valg på at knytte Moldova tættere til Europa. Dermed følger Moldova i hælene på Ukraine, når det gælder om at ændre landets politiske kurs bort fra Rusland hen imod EU. Valget blev i øvrigt i det store og hele godkendt af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE. Organisationen vurderer, at valget stort set levede op til internationale standarder. Læs mere...tilmeld her!


Den tjetjenske oprørsleder Maskhadov dræbt
af Øst Magasinet

Den længe jagtede forhenværende tjetjenske præsident Aslan Maskadov blev tirsdag d. 8. marts dræbt af russiske special styrker. Oplysningerne  kommer fra chefen for de russiske styrker i Kaukasus, Ilja Sjabalkin. Aslan Maskhadov blev dræbt under en aktion i landsbyen Tolstoj-Jurt ca. 20 km. fra Grosnij. Russiske tv-stationer viste kort efter billeder af den dræbte Maskhadov. Ligeledes vistes bileder af FSB's chef Nikolaj Patrusjev i samtale med præsident Vladimir Putin. Putin gav under samtalen ordre til at alle involvere specialstyrker skal udemærkes med en orden for deres indsats. Maskadov's død komplicerer situationen i Tjetjenien, fordi det betyder, at russerne nu ikke rigtigt har nogen at forhandle med, hvis det pludselig skulle komme dertil. Læs mere...tilmeld her!


Prisstigninger gør ondt i Rusland
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet

Ifølge Jyllands Posten, så presser prisstigninger den almindelig russer hårdt. Den officielle inflation er på 11,7%. To vigtige omkostninger; nemlig bolig og transport er steget kraftigt; med ca. 23% i det forgange år. Især transport omkostningerne, som den uundværlige metro har kunnet mærkes. Da løningerne ikke stiger tilsvarende, så skaber det utilfredshed! En utilfredshed som præsident Putin har måttet notere sig. Og som reelt medfører, at nødvendige reformer udebliver. En del reformer vil nemlig uden tvivl betyde yderligere pres på den almindelige russers økonomi. Især den store pensionist gruppe har problemer, og udgør samtidigt også en stor utilfreds vælgergruppe. 
Læs mere...tilmeld her! 


Kandidat til præsidentvalget 2008
af Øst Magasinet

Ifølge den russiske forfatning, så kan præsident Putin ikke genopstille som præsident om tre år. Og spekulationer om hans efterfølger er allerede igang! Den tidligere premierminister Mikhail Kasjanov har allerede nu meldt sig som kandidat ved præsidentvalget 2008. Kasjanov var ministerpræsident i fire år under Putin første præsident periode. Han blev for ca. et år siden udskiftet med Mickail Fradkov pga. interne magtkampe. Læs mere...tilmeld her! 


Rusland styrker immigrationskontrol
af Øst Magasinet

Et nyt lovforslag i Rusland vil medføre strengere bødestraffe til udlændinge som ikke har orden i deres papirer. Det eksisterende bødeniveau er på ca. 1000 rubler (34 dollars). De nye regler vil medføre bøder i størrelsesordning 1000 rubler og op til 200.000 rubler ( 34 dollars til 6900 dollars). Som gæst i Rusland skal du være opmærksom på at den fornødne registrering er i orden, da også bøde forlæggene her vil stige.
Læs mere...tilmeld her! 


Ukraine ønsker EU medlemskab
Af Bo Eske Nyhus, Munk, Andersen & Feilberg.  

Den nye ukrainske præsident, Viktor Yushchenko, har ikke lagt skjul på at han på sigt ønsker at se Ukraine som en del af den europæiske union. I forlængelse heraf vil præsidentadministrationen nu udarbejde et såkaldt ”Road Map”, der i detaljer vil beskrive de skridt, som Ukraine i den nærmeste fremtid vil tage for at kvalificere sig til fremtidigt medlemskab.
Der eksisterer ikke et sådan dokument endnu, men planen vil ifølge præsidenten blandt andet indeholde følgende ”milestones” for 2005 alene:
> Opnåelse af status som markedsøkonomi.
> Optagelse i WTO.
> Forhandlinger om etablering af frihandelsaftale med EU.
> Indgåelse af specialaftale med EU om et lempeligt visumregime.
> Tilpasse de ukrainske fortoldningsstandarder med EUs standarder. 
Siden 1994 har Ukraine officielt haft det som sit langsigtede mål at blive optaget i EU, men det har indtil 2005 været klart for alle at det var symbolpolitik uden den mindste form for realisme. Det tidligere styre tilnærmede sig i højere grad Rusland end EU. Der er dog her og nu flere ting der peger i retning af at Ukraine kan blive ”wild card” i en kommende EU udvidelse. 
Nogle af disse forhold er:
> Nyt regime: Ukraines nye styre er besluttet på at indføre et system, der kan gøre Ukraine til en EU kandidat.
> De trojanske heste: EU har optaget lande, for hvem Ukraine er afgørende for egen sikkerhed og specielt sikkerheden overfor Rusland. Polen er her den største og stærkeste fortaler for Ukraine.
> Økonomiens størrelse: Ukraine er et stort og voksende marked, som i sig selv vil være af interesse for de øvrige lande-
> USA's støtte: USA ønsker Ukraines tættere tilknytning til EU frem for den nuværende tilknytning til Rusland.
> Den tyrkiske faktor: Endelig vil Tyrkiet spille en afgørende rolle. Mange europæere ser med mistro på tyrkisk medlemskab og ifølge meningsmålinger vil langt flere kunne acceptere indlemmelse af det kristne Ukraine end det muslimske Tyrkiet. Det vil derfor være svært at fastholde en argumentation hvor man åbner for Tyrkiet men lukke døren for Ukraine. 
Der hersker ikke tvivl om, at Ukraine i de kommende år vil udvikle sig meget både økonomisk og institutionelt. Uanset EU's nuværende position vil det i fremtiden fremtvinge en klar stillingtagen hos EU om grænserne for medlemskab - specielt de geografiske. For det europæiske projekt vil ændringerne i Ukraine have lige så stor betydning som murens fald. Læs mere...tilmeld her! 


Ukraine trækker tropper ud af Irak
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Ukraine har besluttet at trække deres tropper hjem fra Irak. Styrken er pt. på 1650 mand. Hjemsendelsen vil allerede starte i denne måned og ske i tre grupper. Alle vil være tilbage i Ukraine i midten af oktober 2005. Ukraine har til  dato mistet 17 soldater i Irak. Udstationering var en af tidligere præsident Kuchma's sidste beslutninger, og har fortløbende være været upopulær i Ukraine.
Læs mere...tilmeld her! 


Fælles internet eksportportal etableret
a
f Øst Magasinet 

Fire statslige organisationer - Danmarks Eksportråd, Eksport Kredit Fonden, Danida og investeringsfondene IFU/IØ - lancerer på den baggrund internetportalen www.GoGlobal.dk. Her kan danske virksomheder hurtigt finde ud af, hvordan de fire organisationer på hver deres måde kan hjælpe med de internationale udfordringer.  Organisationerne har medarbejdere i Danmark og det meste af verden med mange års praktisk erfaring fra markederne og et bredt kontaktnet. Danske virksomheder har således adgang til generel og specifik rådgivning på de globale markeder, eksportkredit og finansieringsordninger, lån samt tilskud til aktiviteter i østlande, udviklingslande og på andre vanskelige markeder.
Organisationerne kan bistå fra virksomhedens første overvejelser om tiltag uden for landets grænser til aktiviteterne er fuldt gennemførte. Det gælder både på etablerede eksportmarkeder og på de nye vækstmarkeder med voksende potentiale. Små og mellemstore virksomheder har særligt gode muligheder for at få assistance, og i mange tilfælde kan virksomhederne opnå tilskud til etablering og projekter i østlande og udviklingslande.
”For regeringen er det en særlig prioritet at hjælpe flere små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkederne. www.GoGlobal.dk giver overblik og gør det nemt at komme godt i gang. Mere eksport giver større vækst og beskæftigelse i Danmark. Med www.GoGlobal.dk som guide gør Danmarks Eksportråd det sammen med Danida, Eksport Kredit Fonden og investeringsfondene IFU/IØ lettere for virksomhederne at gøre brug af den rådgivning, de kan benytte sig af i deres internationale aktiviteter. Vækst ude giver vækst hjemme,” siger udenrigsminister Per Stig Møller.

Facts om de fire organisationer
Danmarks Eksportråd er en del af Udenrigsministeriet, som i hele verden løser opgaver for virksomhederne inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. 350 medarbejdere på ambassader og lokalkontorer i 61 lande verden over giver både gratis information om eksportmarkeder og løser individuelle opgaver for danske virksomheder.
Eksport Kredit Fonden (EKF) er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet og sikrer først og fremmest, at danske virksomheder får deres penge fra udenlandske købere. Det sker gennem rådgivning, garantier, eksportkreditter og forsikringer mod ekstraordinære risici, som private banker og forsikringsselskaber ikke kan dække alene. EKF hjælper danske virksomheder på politisk usikre og kommercielt risikable markeder i hele verden.
Danida tilbyder vejledning og finansiel bistand i form af rentefrie lån til projekter i udviklingslande, eksempelvis inden for energi, miljø, vand, sanitet, sundhed, uddannelse og industri. Når danske virksomheder samarbejder med virksomheder i de lande, som får udviklingsbistand af Danmark, tilbyder Danida desuden at betale en væsentlig del af udgifterne til blandt andet etablering, uddannelse og bedre miljøforhold. 
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) tilbyder partnerskab via medfinansiering – enten ved at tegne aktiekapital og/eller yde lån på op til 50 millioner kr. pr. projekt. Fondene deltager i projektselskabernes bestyrelse med erfarne medarbejdere, der har et indgående lokalkendskab. IFU har næsten 40 års erfaring som rådgiver og aktiv medinvestor i udviklingslande, og IØ har siden 1989 investeret i østlande sammen med danske virksomheder.
Læs mere...tilmeld her!   


Danske potentialer i Rusland
af Øst Magasinet 

Rusland er et lovende vækstmarked for dansk eksport. Sidste år nåede dansk eksport en værdi på knap 6 mia. kr. Rusland er dog også et marked præget af usikkerhed for danske eksportører. Usikkerheden vedrører både de russiske myndigheders adfærd og lokale markedsaktører.
Rusland og EU har indgik sidste år en bilateral aftale om russisk WTO-medlemskab, og dermed er Rusland kommet et væsentligt skridt nærmere WTO-medlemskab.
Med Rusland i WTO, vil verdenshandelsorganisationen i højere grad gøre sig fortjent til sit navn og fremstå som en global organisation. Kina blev medlem af WTO 11. december 2001. Den 21. maj 2004 faldt EU's bilaterale aftale med Rusland om Ruslands WTO-optagelse på plads. Aftalen omfatter de forpligtelser, som Rusland vil påtage sig på varer og tjenesteydelsesområdet, når først de er WTO-medlemmer, hvilket forventes af ske senest primo 2006. Medlemskab af WTO er den rette platform til bedst at kunne varetage egne handelsmæssige interesser. Med en bredere medlemskreds opnår også virksomhederne større forudsigelighed omkring vilkårene for samhandelen, samtidig med gensidigt lavere toldsatser til gavn for konkurrencen. Der er i dag en meget stor spredning mellem medlemslandene med hensyn til bla. udenrigshandelens omfang, størrelse, økonomisk udviklingsgrad og handelspolitisk grundholdning. WTO har 148 medlemmer. Herudover forhandles i øjeblikket med 25 lande om optagelse. Inden et land kan blive medlem af WTO, skal det afslutte forhandlinger med alle WTO-medlemmerne bl.a. omkring udestående handelssager. WTO-medlemskab danner grundlag for en øget samhandel. Optagelse har desuden betydning for den politiske og økonomiske reformproces i ansøgerlande. Den afledte økonomiske vækst ved medlemskab af WTO vil derfor kunne komme befolkningerne til gode i form af øget velfærd og flere sociale goder. Læs mere...tilmeld her! 


Russiske mænd bliver ikke gamle
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Ifølge Jyllands Posten kan en russisk mand statistisk set regne med at blive 58 år. Det er en af de lavest genemsnitlige levealdre for mænd i den industrialiserede verden. Årsagen er ikke en høj børnedødelighed, som vi ser det i f.eks. afrikanske lande. Årsagen er ganske enkelt stresset livsstil, som inkluderer lever- og hjerte sygdomme. Ldette forårsaget af for mange cigaretter, overdrevet alkohol indtag og for lidt motion. Dertil kommer tonvis af uheld forårsaget især af alkohol. Faktisk dør ifølge JP 40% af alle russiske mænd mellem 16-59 år. i 1990 var gens. levealder for mænd 63 år. De russiske kvinder har en gennemsnitlig levealder på 73 år. Her er dogogså sket et fald på et år siden 1990. Læs mere...tilmeld her!


Faldende vækst, men stigende olieproduktion i Rusland
af Redaktør Allan Loumann Lissau, Øst Magasinet 

Den russiske vækst blev i 2004 6,1 % mod 7% i 2003. Dette fald var dog forventet, og skyldes ifølge officel side manglende investeringer. De manglende investering kan tilskrives større investor usikkerhed i kølvande på Yukos affæren, samt mangelde reformer. Den russiske økonomi og statsbudget er kraftigt afhængig af olieprodduktion. Den russiske olieprodution steg således også i 2004 med 9% til samlet 468 mio. ton olie. Hermed har Rusland nu næsten næsten samme produktion som verdens største olie producerende land Saudi Arabien. Rusland producerede gennemsnitligt dagligt 9,1 moi tønder olie.
Læs mere...tilmeld her!


Carlsberg klarer sig godt i Rusland
af Øst Magasinet 

Baltic Beverages som er ejet 50% af Carlsberg klarer sig rigtig godt. det samlede ølmarked i Rusland steg med 11 % i løbet af 2004. Baltic Beverages fik en omsætningsfremgang på 30%. I Rusland steg bryggeriet Baltika's markedsandel 1,4 pct.point til 34,2 pct., og i Ukraine steg markedsandelen med 0,4 pct.point til 22,1 pct. Det gode resultat har medført at BBH har betalt 100 mio. euro til koncernens to ejere - Carlsberg og Scottish & Newcastle. Læs mere...tilmeld her!


Danske virksomheder er for kloge til Rusland!
Af Bo Eske Nyhus, Munk, Andersen & Feilberg.

Fra mange sider og meget ofte beskyldes danske virksomheder for nøl i forhold til Rusland. Det siges at alt for få danske virksomheder har et betydende salg til Rusland, og at alt for få virksomheder udnytter mulighederne for produktion i landet, der umiddelbart har et enormt potentiale.

I nogle tilfælde er dette sikkert korrekt, men måske skyldes det relativt beskedne danske erhvervsengagement i Rusland helt igennem objektive faktorer. Måske er Rusland bare ikke det rigtige valg for den danske gennemsnitsvirksomhed - SMV segmentet?

Ikke kun i Vesteuropa men også i Østeuropa og Rusland kæmper virksomhederne med illoyale kunder, hvis væsentligste købsparameter er prisen. Virksomheders stabile adgang til lavomkostningsproduktion er derfor blevet en afgørende bekymring som har højeste prioritet - uanset i hvilket land virksomhederne har deres udgangspunkt. Man kan sige at midtersegmentet er væk. Specielt er dette gældende for varer, der ikke er baseret på nogen unik produktionsteknologi, og som har en række konkurrenter på globalt plan - og sådan har de fleste produkter det faktisk.. Enten sælger man på ”poesi” eller på ”pris”, og såfremt der sælges på pris skal varen som udgangspunkt produceres lokalt i Østeuropa for at kunne sælge lokalt i Østeuropa.

Samtidig foregår der i øjeblikket, rent markedsmæssigt og industrielt, en tyngdepunktsforskydning mod Øst, hvilket gør presset på priserne endnu voldsommere for de EU baserede virksomheder. Man kan nemlig ikke sælge sine varer i Østeuropa og Rusland, hvis man ikke fremstiller en stor andel af sine produkter under østeuropæiske omkostninger. Danskproducerede varer, der sælges i Øst, har som udgangspunkt det handikap, at de produceres i et højomkostningsland, men sælges i et lavomkostningsland. Set i dette perspektiv vil der være mange varer, der på grund af fremstillingsomkostningerne i Danmark ikke kan afsættes i Rusland.

Udover denne ”prisforvridning” på fremstillingssiden er der for Ruslands vedkommende en betydende tillægsomkostning i form af fragt og importafgifter. Det koster, afhængig af destinationen, 11 - 12.000 DKK at få fragtet en ”full-load” trailer med varer fra Danmark til den europæiske del af Rusland. Dertil kommer så importafgifter, der er afhængig af den konkrete vare, men ofte er dette 20 - 40% af importværdien.

At producere i Danmark og sælge i Rusland er derfor en øvelse, der foregår op ad bakke, og hvor man let udkonkurreres af lokalt producerede alternativer.

Den ligefremme løsning er derfor at producere lokalt for at kunne sælge lokalt. Men at etablere en egentlig forretningsenhed i Rusland er et stort projekt med store investeringsomkostninger. Ofte udgør investeringen næsten samme størrelse som virksomhedens samlede aktivmasse i Danmark, og det har kun de færreste virksomheder råd til at finansiere.

Også set ud fra en produktionsvinkel er Rusland i sammenligning med alternativerne i Østeuropa ikke et særligt billigt land, og har ud fra et logistikmæssigt synspunkt en endog meget dårlig placering. Lønningerne er på niveau med Polen, og endnu højere i nærheden af de store millionbyer. I den europæiske del af Rusland er det ikke muligt af finde lønninger, der gør Rusland interessant som fremstillingsplatform i sammenligning med lande som Ukraine og endda Polen.

Endelig er der systemaspektet. Rusland har, efter at Putin for alvor er begyndt at træde i karakter, en udviklingsretning, der bestemt ikke er som ønsket fra vestlig side, men måske nok som forventet. Putins Rusland kan ikke forventes at udvikle sig til et ”normalt samfund”, og dette indebærer en risiko i sig selv.

Når danske virksomheder ikke er så aktive i Rusland er der måske meget gode grunde til det - Rusland er kun interessant, hvis man er en stor virksomhed som Grundfos eller Danisco, eller hvis man har virkelig unikke produkter.

Læs mere...tilmeld her! 


East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for nøjagtighed og fuldkommenhed vedr. artikler under sektionen Opinion. Artiklerne er udtryk for forfatterens/journalistens personlige holdning. Læs User Policy.

Næste udgave af Øst Magasinet udkommer d. 10. april 2005. Øst magasinet udkommer 10 gange årligt med udgivelsesdato d. 10 i måneden. Undtaget er januar og juli måned. Indlæg, pressemeddelelser og kommentarer kan sendes til redaktionen.

Øst Magasinet's nyhedsgruppe, som modtager Øst Magasinet har p.t. ca. 900+ medlemmer.
Tilmeld/Afmeld: Nyhedsgruppe

Læs mere om East-X-Net på følgende sider:
Brugerinformation og Mål.


Ansv. redaktør: Allan Loumann Lissau
Odinsgade 29, 7100 Vejle
tlf.: +45 26 926554 - fax: +45 75 724532
Web:
www.east-x-net.dk - Mail: mail@east-x-net.dk

Markedsføring af et produkt

Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev. Læs mere


Abonnement: Øst Magasinet

Allan Loumann Lissau Ansvarhavende chefredaktør
læs mere...

Modtag Øst Magasinet med mail!

Se tidligere udgivelser i Arkivet. Nyhedsbrevet er ejet, udviklet og udgives af East-X-Net. Læs evt. Bruger information, Fortrolighedserklæring, Copyright & Trademarks og User Policy.

Lokation:
Videnpark Trekantområdet, 
Vesterballevej 5,  
7000 Fredericia. 

Øst Magasinet udkommer 10 gange om året, undtaget er juni og januar. 

Abonnement: kr. 200,00 excl. moms. pr. år (kr. 250,00 incl. moms). >>>>>Tilmeld her! 

Tilmeld dig her!

Hot links!

Projekt Øst - Hjælper børnehjem i Skt. Petersborg.

All rights reserved © 205 East-X-Net / Øst Magasinet. Sections of the information displayed on this page (dispatches, photographs, logos) are protected by intellectual property rights owned by East-X-Net / Øst Magasinet. As a consequence, you may not copy, reproduce, modify, transmit, publish, display or in any way commercially exploit any of the content of this section without the prior written consent of East-X-Net.

East-X-Net / Øst Magasinet påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af artiklernes informationer og vurderinger.
Læs User Policy.

 
Udskriv
Anbefal os
Skriv til red.


Modtag
Øst  Mag.
med mail:
Tilmelding

Besøg
Arkivet


East-X-Net
Bookstore


Bookstore 
indeholder bog
tilbud fra 
amazon.com
Besøg
East BookstoreErhvervskontakt Østeuropa

Register
over firmaer som arbejder med Østeuropa.


Vigtig besked:


Vidste du at du 
kan kontakte
East-X-Net's læsere? 


Har du et produkt eller en service som du ønsker at markedsføre? 
Vi kan placere dit budskab på vores website, samt i vores nyhedsbrev.
Mere information!

KLIK HER!

     

 

   
     

 

   
   

Copyright © East Export Network 2005.  Redaktør Allan Loumann Lissau
Copyright and Trademarks.  Fortrolighedspolitik.  User Policy.  
Hjælp til at læse.  Rapporter problemer til East-X-Net. 
Udvikling:
Loumann.dk

 
Print this page.